Asigurarea transparenței în procesul decizional

  1. Informația privind îndeplinirea prevederilor pct.3 a HG nr.967/2016 pe marginea:

 

Existenței și actualizării procedurilor interne cu privire la asigurarea transparenței în procesul decizional;

Plasarea pe pagina web a Consiliului raional

Datele responsabililor de coordonare a procesului de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional: Alexei Galușca- secretarul Consiliului raional – tel.0271-2-20-57

Angela Slivca-Cobîlaș- specialist principal din cadrul Aparatului președintelui raionului tel.0271-2-25-43

Funcționalitatea și informație cu privire la numărul de apeluri la linia telefonică instituțională de informare a societății civile: activitate desfășurată prin intermediul paginii web a Consiliului raional

Listei ONG-urilor pe domenii de activitate — AO „Stimul”, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan, raionul Ocnița, Asociația veteranilor participanți în războiul din Transnistria, Organizaţia Obştească „Cernobîl” din r-l Ocniţa

 

  1. Informația privind îndeplinirea prevederilor Legii nr.239/2008 și Hotărârii Guvernului nr.967/2016:

Procesul de elaborare a deciziilor

Tipul deciziei Numărul de decizii

adoptate

în

perioada de

raportare

Numărul

proiectelor de decizii

consultate

(din

numărul de decizii adoptate)

Numărul

proiectelor

de decizii

supuse

consultărilor publice repetat

Numărul deciziilor adoptate

în regim de urgență

Aprecierea perioadei de

timp (în

mediu/zile) de la

inițierea

proiectului

deciziei până la aprobarea acesteia

Numărul deciziilor adoptate

care nu cad sub

prevederile Legii nr. 239/2008 şi

HG

nr.967/2016

Proiecte de dispoziții/decizii ale conducerii APL  80 decizii  24 decizii  — 15 zile 56 decizii
Ordine/dispoziții privind activitatea de bază a autorității publice  141 dispoziții  —  —

 

Procesul de consultare a deciziilor/proiectelor de decizii

Publicare  Numărul Mijlocul      de    informare     (comunicat de presă,
    informare       direcționată,     publicarea autorității, pe particip.gov.md) pe pagina
Anunțuri         privind        inițierea

elaborării deciziei

 4 Publicare pe pagina web a Consiliului raional    
Anunțuri privind retragerea unui proiect din procesul de elaborare  —    
Anunțuri       privind      organizarea

consultării publice

 4  Publicare pe pagina web a Consiliului raional    
Rezultatele           consultărilor/sinteza recomandărilor  —    
Proiecte de decizii şi materialele aferente acestora, precum şi

decizi adoptate

 24  Publicare pe pagina web a Consiliului raional    
Programe (trimestriale/anuale) de elaborare a proiectelor de decizii, cu indicarea proiectelor care urmează a fi supuse obligatoriu consultării publice  —    
Raportul anual al autorității publice privind transparența

procesului decizional

 1  Publicare pe pagina web a Consiliului raional    

 

Modalitățile1 de consultare publică aplicate (dezbateri publice, audieri publice, sondaj de opinie, referendum, solicitarea opiniilor experţilor în domeniu, crearea grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc cu participarea reprezentanţilor societăţii civile) Numărul

întrunirilor consultative desfășurate 

Numărul de invitații expediate părților interesate Numărul

participanților la întrunirile consultative (audieri publice, dezbateri, ședințe ale grupurilor de lucru etc.)  

Publicarea rezultatelor consultărilor publice DA/NU, adresa unde pot fi accesate

(procese-verbale ale întrunirilor publice consultative, sinteza recomandărilor)

Aprecierea privind eficiența acestor instrumente

 

 Audieri publice 4    81  nu  

 

 

Numărul recomandărilor, parvenite de la:  Recepționate Incluse în sinteza recomandărilor Acceptate
Cetățeni  —
Asociații obștești  —
Sindicate  —
Asociații de patronat  —
Partide și alte organizații social-politice  —
Mijloace de informare în masă  —
Reprezentanți ai mediului de afaceri  —
Parteneri de dezvoltare  —
Alte părți interesate  —

 

Contestații/sancțiuni

Numărul cazurilor în care acțiunile sau deciziile autorității administrației publice centrale au fost contestate pentru nerespectarea Legii nr.239/2008
Contestate în organul ierarhic superior  —
Contestate în instanță de judecată  —
Numărul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr.239/2008  —

About rciumac