Decizii 2016

DECIZII 2016

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

  22 decembrie 2016

 

 

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din 22.12.2016


 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2017 în prima lectură.

       Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la numirea în funcție pe o perioadă determinată a șefului Serviciului Cultură.

        Raportor: T. Cataraga – specialist principal, Aparatul președintelui

 1. Cu privire la aprobarea indemnizaţiilor pentru funcţiile didactice manageriale din instituţiile de învăţămînt artistic extraşcolar.

Raportor:L. Belonoşca — Şef Serviciul Cultură                        

 1. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de imunizări pentru anii 2017-2020.

Raportor: P. Gîscă – medic-șef al Centrului de Sănătate Publică Ocnița

 1. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de promovare a sănătății pentru anii 2017-2020.

Raportor: P. Gîscă – medic șef al Centrului de Sănătate Publică Ocnița

 1. Cu privire la activitatea „ARHPROIECTURBAN” IM.

Raportor:V. Lazari – managerul IM

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2017 în a doua lectură.

       Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea deciziei despre aprobarea bugetului pe anul 2016.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a Direcţiei finanţe a Consiliului raional Ocniţa.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la examinarea creanțelor a unor locatari din incinta Consiliului raional.

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la luarea în evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2001 pe teritoriul raionului Ocniţa pe anul 2016-2017.

Raportor:O. Bobrov — şef Secţie administrativ-militare Ocniţa, locotenent-colonel

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 4/4 din 22.11.2016 „Cu privire la aprobarea organigramei, structurii şi statelor de personal ale subdiviziunilor Consiliului raional”

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe
 

  decizii V 2016

 
Descarcati  Decizii din 22.12.2016 in intregime.

PROIECT

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

  22 decembrie 2016

 

 

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din 22.12.2016

 

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2017 în prima lectură.

       Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea alocațiilor financiare întru reparația drumurilor publice locale pentru anul 2017.

        Raportor: B. Sîtnic – șef Secție Construcții, gospodărie comunală și drumuri

 1. Cu privire la numirea în funcție pe o perioadă determinată a șefului Serviciului Cultură.

        Raportor: T. Cataraga – specialist principal, Aparatul președintelui

 1. Cu privire la aprobarea indemnizaţiilor pentru funcţiile didactice manageriale din instituţiile de învăţămînt artistic extraşcolar.

Raportor:L. Belonoşca — Şef Serviciul Cultură                        

 1. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de imunizări pentru anii 2017-2020.

Raportor: P. Gîscă – medic-șef al Centrului de Sănătate Publică Ocnița

 1. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de promovare a sănătății pentru anii 2017-2020.

Raportor: P. Gîscă – medic șef al Centrului de Sănătate Publică Ocnița

 1. Cu privire la activitatea „Arhurban proiect” IM.

Raportor:V. Lazari – managerul IM

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2017 în a doua lectură.

       Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea deciziei despre aprobarea bugetului pe anul 2016.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a Direcţiei finanţe a Consiliului raional Ocniţa.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la examinarea creanțelor a unor locatari din incinta Consiliului raional.

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

   12.Cu privire la luarea în evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2001 pe teritoriul      raionului Ocniţa pe anul 2016-2017.

        Raportor:O. Bobrov — şef Secţie administrativ-militare Ocniţa, locotenent-colonel
 

 

  decizii V 2016

 
Descarcati  Decizii din 22.12.2016 in intregime.

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

  22 noiembrie 2016

 

Ordinea de zi

a ședinței Consiliului raional

din 22 noiembrie 2016

 1. Cu privire la mersul execuției bugetului pe 9 luni ale anului 2016.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea deciziei despre aprobarea bugetului raional pe anul 2016.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la reorganizarea activității de transportare a elevilor

Raportor: I. Zaharco – șef Direcție Învățămînt

 1. Cu privire la aprobarea organigramei, structurii și statelor de personal ale subdiviziunilor din cadrul Consiliului raional.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

  decizii IV 2016

 
Descarcati  Decizii din 22.11.2016 in intregime.

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

  25 august 2016

 

Ordinea de zi

a ședinței Consiliului raional

din 25 august 2016

 1. Cu privire la mersul executării bugetului raional pe simestrul I al anului 2016.

Raportor : C. Gudima – șef Direcția finanțe

 1. Cu privire la modificarea Deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 2016.

Raportor : C. Gudima – șef Direcția finanțe

 1. Cu privire la monitoringul financiar al întreprinderilor municipale și instituțiilor medicale din subordinea Consiliului raional.

Raportor : C. Gudima – șef Direcția finanțe

 1. Cu privire la aprobarea persoanelor pentru decernarea titlului «Cetățean de Onoare».

Raportor : A. Țopa – vicepreședintele raionului

 1. Cu privire la desemnarea persoanelor pentru Panoul de Onoare

Raportor : A. Țopa – vicepreședintele raionului

 1. Cu privire la dobîndirea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil în s. Grinăuți – Raia com. Grinăuți – Moldova.

Raportor : A. Galușca – secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la procurarea unui imobil în s. Rediul – Mare com. Grinăuți – Moldova.

Raportor : T. Dutca – director IMSP CS Ocnița

 1. Cu privire la aprobarea rețelei școlare în anii de studii 2016 – 2017.

Raportor : I. zaharco – șef  Direcția Învățămînt

 1. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului privind modul de acordare a compensațiilor pentru călătoria în transport unor categorii de populație din teritoriul raionului Ocnița.

Raportor : Iu. Rusu – șef Direcția AS și PF

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Serviciului de Asistență Parentală profesionistă a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

Raportor : Iu. Rusu – șef Direcția AS și PF

 1. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen și cu termen redus în toamna anului 2016.

Raportor : O. Bobrov – șef SAM Ocnița

 1. Cu privire la desemnarea candidaților în membri ai Consiliului Electoral de circumscripție de nivelul doi Ocnița din partea Consiliului raional/

Raportor : A.Galușca – secretarul Consiliuui raional

 1. Cu privire la delegarea unor împuterniciri președintelui raionului — dlui
 2. Romaniuc în implementarea unui proiect.

Raportor :B. Sîtnic – şef Secţie CGCD

 1. Cu privire la abrogarea punctului I din decizia № 1/3 din 31 martie 2016 “Cu privire la optimizarea reţelei școlare”

Raportor : V.Romaniuc – preşedinte al raionului

 

 

  decizii III 2016

 
Descarcati  Decizii din 25.08.2016 in intregime.

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

  30 iunie 2016

 

Ordinea de zi

a ședinței Consiliului raional

din 30 iunie 2016

 

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2016

Raportor: C.Gudima  — șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la negocierea reeșalonării unei datorii

Raportor: C.Gudima  — șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Raportor: C.Gudima  — șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea măsurilor de pregătire a economiei și sferei sociale a raionului pentru activitatea în perioada toamnă-iarnă 2016-2017

Raportor: A. Țopa – vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la modificarea Programului de reparație a drumurilor publice locale pe anul 2016

Raportor: B.Sîtnic – şef al Secţiei CGCD

 1. Cu privire la schimbarea destinației mijloacelor financiare alocate pentru reparația drumurilor publice din s. Bîrnova

Raportor: B.Sîtnic – şef al Secţiei CGCD

 1. Cu privire la crearea Centrului de conservare și transmitere a folclorului autentic

Raportor: L. Belonoșca – şef Secţie Cultură

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a IMSP „Spitalul Raional Ocnița”

Raportor: D. Guțu – director IMSP SR Ocnița

 1. Cu privire la acceptul de participare la proiectul „Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces către mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din s. Calarașovca, raionul Ocnița

Raportor: A. Crucichevici– vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la delegarea împuternicirilor de reprezentare a raionului și a Consiliului raional

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal Aparatul președintelui

 1. Cu privire la aprobarea Acordul de colaborare dintre APL Ocnița și administrația raionului municipal Buinsk, Republica Tatarstan Federația Rusă.

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal Aparatul președintelui

 1. Cu privire la adresarea către Consiliul comunal Grinăuți-Moldova

Raportor: T. Dutca – șef IMSP CS Ocnița                               

 1. Informații, anunțuri, declarații
  decizii II 2016

 
Descarcati  Decizii din 30.06.2016 in intregime.


 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

  31 martie 2016

 

Ordinea de zi

a ședinței Consiliului raional

din 31 martie 2016

 1. Cu privire la examinarea și aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2015

Raportor: C. Gudima – șef  Direcție Finanțe

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Raportor: C. Gudima – șef  Direcție Finanțe

 1. Cu privire la optimizarea rețelei școlare

Raportor: I. Zaharco – șef Direcţie Învățămînt

  Raportor: C. Gudima – șef  Direcție Finanțe

 1. Cu privire la stabilirea parcursul-limită anual pentru un autoturism (mii km) din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Ocnița

Raportor: C. Gudima – șef  Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2016

Raportor: C. Gudima – șef  Direcție Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea actului de inventariere a bunurilor imobile ale APL de nivelul II

Raportor: A. Galușca – secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la transmiterea în administrare a unor bunuri imobile, proprietate a APL de nivelul II

Raportor: A. Galușca – secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate cu titlu gratis a unui bun imobil din com. Bîrlădeni

Raportor: A. Galușca – secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la rezultatul auditului în LT „C. Stamati” din com. Ocnița

Raportor: V. Cozmic – auditor intern

 1. Cu privire la modificarea Deciziei 7/7 din 07.09.2015 despre componența comisiei de concurs

Raportor: T. Cataraga — specialist principal

 1. Cu privire la casarea unor utilaje medicale de la Întreprinderea Municipală „Centrul Stomatologic Raional Ocnița”

Raportor:I. Goinic – șef ÎM „Centrul Stomatologic” Ocnița

 1. Cu privire la aprobarea Programului de reparație a drumurilor publice locale pe anul 2016

Raportor: B. Sîtnic– șef Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri;

 1. Cu privire la modificarea componenței nominale a Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate și aprobarea Regulamentului de funcționare

Raportor: Iu. Rusu- șef Direcție Asistență Socială și Prtotecție a Familiei

 1. Cu privire la aprobarea „Cadastrului Funciar” la data de 01 ianuarie 2016

Raportor: A. Carabeț — șef Serviciul Relații Funciare și Cadastru

 1. Cu privire la organizarea și desfășurarea bilunarului de înverzire și salubrizare

Raportor: R.Chiosa – șef Direcție Inspecție Ecologică

 1. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților a. n. 1998-1989 și încorporarea în serviciul militar în termen și cu termen redus în primăvara anului 2016;

Raportor: O.Bobrov – șef Secție administrativ-militară Ocnița;

 1. Cu privire la numirea în funcție a șefului direcției Direcția agricultură, alimentație și privatizare

Raportor: V. Romaniuc – președintele raionului

 1. Cu privire la retragerea acțiunilor Consiliului raional de la Societatea de investiții BC„Victoriabanc”

Raportor: N. Corsan – specialist Direcție Agricultură, Alimentație și Privatizare

 1. Cu privire la decernarea numelui „Petru Sarev” secției imagistică din IMSP Spitalul raional Ocnița

Raportor: D. Guțu – director IMSP Spitalul raional Ocnița

 1. Cu privire la permisiunea de locațiune a unor încăperi neutilizate din incinta IMSP „Spitalul raional Ocnița”

Raportor: D. Guțu – director IMSP Spitalul raional Ocnița

 1. Cu privire la acceptul primirii în proprietate a unui mijloc de transport

Raportor: I. Zaharco – șef Direcţie Învățămînt

 1. Informații, anunțuri, declarații

 
 

 Proiecte de decizii I 2016

 
Descarcati Proiecte de Decizii din 31.03.2016 in intregime.

Anexa 5  la Decizia 1