DECIZII 2018

DECIZII 2018

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

14 decembrie 2018

 PROIECT

Ordinnea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din  14 decembrie 2018

 

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2019, în prima lectură.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la lichidarea neajunsurilor depistate în urma controlului efectuat de  Ministerul Finanțelor.

Raportor: Iu. Șargu-Flocea, specialist principal

 1. Cu privire la examinarea creanțelor a unor locatari din incinta Consiliului raional

Raportor: Iu. Șargu-Flocea, specialist principal

 1. Cu privire la casarea bunurilor declarate la mijloace fixe.

Raportor: Iu. Șargu-Flocea, specialist principal

 1. Cu privire la crearea Comisiei raionale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimațiilor victimelor reabilitate ale represiunilor politice

Raportor: Iu. Șargu-Flocea, specialist principal

 1. Cu privire la reorganizarea instituției publice L.T. Rujnița.

Raportor: I. Zaharco, șef Direcția Învățământ

 1. Cu privire la aprobarea rețelei școlare.

          Raportor: I. Zaharco, șef Direcția Învățământ

 1. Cu privire la aprobarea îndemnizațiilor funcționale pentru managerii instituțiilor de învățământ preuniversitar din raion.

Raportor: I. Zaharco, șef Direcția Învățământ

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2019, în a doua lectură.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la luarea în evidentă militară a tinerilor născuți în anul 2003 pe teritoriul raionului Ocniţa pe anul 2018-2019.

Raportor: O. Bobrov — şef Secţie administrativ-militară Ocniţa, locotenent colonel

11. Cu privire la propunerea a doi membri în Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală uninominală nr.2 Ocnița

Raportor: V. Romaniuc, președintele raionului

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Consiliului raional Ocniţa

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală unor instituții medico-sanitare publice

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la luarea în administrare a unei încăperi din Casa de Cultură Ocnița

Raportor: Iu. Șargu-Flocea, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Raportori:C. Gudima — șef Direcție Finanțe

 1. Sîtnic – șef secție SCGCD
DECIZII VI 2018

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

31 octombrie 2018

 PROIECT

Ordinnea de zi

DECIZII V 2018

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

21 august 2018

 PROIECT

Ordinnea de zi

a ședinței extraordinare a Consiliului raional

din 21 august 2018

 

 1. Cu privire la mersul execuției bugetului raional pe semestrul I al anului 2018.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea Deciziei despre aprobarea bugetului pe anul 2018.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la crearea serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.

Raportor: Iu. Rusu — șef Direcție Asistență Socială și Protecția Familiei

 1. Cu privire la crearea serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.

Raportor: Iu. Rusu — șef Direcție Asistență Socială și Protecția Familiei

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr.4/4 din 22.11.2016 „Cu privire la aprobarea organigramei structurii și statelor de personal ale subdiviziunilor din Consiliul raional.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe                     

 1. Cu privire la recoltarea și comercializarea produsului lemnos din componența drumului L-41 Hincăuți – Bârlădeni.

Raportor: B. Sîtnic —  șef Secție Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri

DECIZII 4 2018

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

06 iulie 2018

 

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din 06 iulie 2018

 1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 2018.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la monitoringul financiar al întreprinderilor municipale şi instituțiilor medico-sanitare publice din subordinea Consiliului raional

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Acordurilorde cooperare între autoritatea publică locală de nivelul doi Ocnița și autoritațile publice locale de nivelul unu or.Ocnița și com. Lencăuți

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la repartizarea profitului anului 2017 al Î.M. „Centul stomatologic raional

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la pregătirea sferei sociale a raionului pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2018-2019

Raportor: A. Țopa – vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la desemnarea persoanelor la Panoul de Onoare al raionului

Raportor: A. Țopa – vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la conferirea titlului onorific „Cetățean de onoare al raionului”

Raportor: A. Țopa – vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la adresarea către Consiliul comunal Dîngeni despre transmiterea unui bun imobil

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la transmiterea cu titlul gratis unor imobile în proprietatea UAT de nivelul unu Dîngeni

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la transmiterea cu titlul gratis unor imobile în proprietatea UAT de nivelul unu Bârlădeni.

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la numirea în funcție de șef al IMSP CS Ocnița

Raportor: V. Romaniuc – președintele raionului Ocnița

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.4/4 din 11.2016 „Cu privire la aprobarea organigramei, structurii și statelor de personal ale subdiviziunilor Consiliului Raional”

Raportor: V. Ursan – specialist principal

 1. Cu privire la modificarea deciziei despre Regulamentul de funcționare a Centrului de Tineret

Raportor: V. Ursan – specialist principal

 1. Cu privire la transmiterea în gestiunea IMSP CS Ocnița a imobilului din s. Clocușna

Raportor: T. Dutca – șef IMSP CS Ocnița

 1. Cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de personal al IMSP SR Ocnița

Raportor: D. Guțu – director-interimar, IMSP SR Ocnița

 1. Cu privire la casarea aparatajului medical din IMSP CS Ocnița, IMSP CS Otaci, IMSP „Spitalul Raional Ocnița”

Raportori:

 1. Dutca – șef IMSP CS Ocnița,
 2. Casian– șef IMSP CS Ocnița
 3. Guțu – director-interimar, IMSP SR Ocnița
 4. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților a.n.2000-1991 şi încorporarea  în serviciul militar în termen şi cu termen redus în  toamna anului 2018

Raportor: O. Bobrov — șef secție administrativ-militară Ocnița,               

                 locotenent-colonel

  decizii- 3- 2018

pdfNotă informativă 3 17

pdfInvitație pentru consilieri

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

06 iulie 2018

 PROIECT

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din 06 iulie 2018

 1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 2018.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la monitoringul financiar al întreprinderilor municipale şi instituțiilor medico-sanitare publice din subordinea Consiliului raional

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Acordurilorde cooperare între autoritatea publică locală de nivelul doi Ocnița și autoritațile publice locale de nivelul unu or.Ocnița și com. Lencăuți

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la repartizarea profitului anului 2017 al Î.M. „Centul stomatologic raional

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la pregătirea sferei sociale a raionului pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2018-2019

Raportor: A. Țopa – vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la desemnarea persoanelor la Panoul de Onoare al raionului

Raportor: A. Țopa – vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la conferirea titlului onorific „Cetățean de onoare al raionului”

Raportor: A. Țopa – vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la adresarea către Consiliul comunal Dîngeni despre transmiterea unui bun imobil

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la transmiterea cu titlul gratis unor imobile în proprietatea UAT de nivelul unu Dîngeni

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la transmiterea cu titlul gratis unor imobile în proprietatea UAT de nivelul unu Bârlădeni.

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la numirea în funcție de șef al IMSP CS Ocnița

Raportor: V. Romaniuc – președintele raionului Ocnița

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.4/4 din 11.2016 „Cu privire la aprobarea organigramei, structurii și statelor de personal ale subdiviziunilor Consiliului Raional”

Raportor: V. Ursan – specialist principal

 1. Cu privire la modificarea deciziei despre Regulamentul de funcționare a Centrului de Tineret

Raportor: V. Ursan – specialist principal

 1. Cu privire la transmiterea în gestiunea IMSP CS Ocnița a imobilului din s. Clocușna

Raportor: T. Dutca – șef IMSP CS Ocnița

 1. Cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de personal al IMSP SR Ocnița

Raportor: D. Guțu – director-interimar, IMSP SR Ocnița

 1. Cu privire la casarea aparatajului medical din IMSP CS Ocnița, IMSP CS Otaci, IMSP „Spitalul Raional Ocnița”

Raportori:

 1. Dutca – șef IMSP CS Ocnița,
 2. Casian– șef IMSP CS Ocnița
 3. Guțu – director-interimar, IMSP SR Ocnița
 4. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților a.n.2000-1991 şi încorporarea  în serviciul militar în termen şi cu termen redus în  toamna anului 2018

Raportor: O. Bobrov — șef secție administrativ-militară Ocnița,               

         locotenent- colonel

  decizii- 3- 2018

pdfNotă informativă 3 17

Descarcati  Decizii din 06.07.2018 in intregime.

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

23 aprilie 2018

 PROIECT

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din 23 aprilie 2018

 1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 2018.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la examinarea și aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar anual și raportului despre utilizarea fondului de rezervă pe anul 2017.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la repartizarea profitului anului 2017 al „Arhproiecturban” Î. M.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la luare în proprietate publică a unor bunuri imobile.

Raportor: A. Galușca – secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la transmiterea unui imobil din gestiunea IMSP „Spitalul Raional Ocnița” în gestiunea Aparatului președintelui raionului

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre organizarea și funcționarea serviciului „Casa de copii de tip familial” și a standardelor minime de calitate din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei.

Raportor: Iu. Rusu – șef Direcție Asistență Socială și Protecția Familiei

 1. Cu privire la aprobarea modificărilor în Regulamentul Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei.

Raportor: Iu. Rusu – șef Direcție Asistență Socială și Protecția Familiei

 1. Cu privire la deschiderea unor cabinete stomatologice în com. Bârlădeni și Calarașovca

Raportor: I. Goinic – director  ÎM „Centrul Stomatologic Raional Ocnița”

 1. Cu privire la organizarea și desfășurarea bilunarului de salubrizare și înverzire a teritoriului administrat.

Raportori: V. Goștinari – șef interimar Inspecția Ecologică Ocnița

 1. Sîtnic – șef SCGCD
 2. Cu privire la „Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților a.n.2000-1991 şi încorporarea în serviciul militar în termen și cu termen redus în primăvara anului 2018”.

Raportor: O. Bobrov — șef secție administrativ-militară Ocnița,

locotenent- colonel   

 1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor.

Raportor: I. Zaharco- șef Direcție Învățământ

 1. Cu privire la aprobarea Programului teritorial Ocnița de control al cancerului pentru anii 2018-2025

Raportor: V. Mărgărint – medic raional oncolog

 1. Cu privire la stabilirea suplimentului la salariul de funcție al managerilor IMSP CS Ocnița, IMSP CS Otaci, IMSP CS Frunză, IMSP „Spitalul raional Ocnița”

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat la Decizia 8/5 din 22.12.2017

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la adresarea către Guvernul RM despre transmiterea unui drum în gestiunea APL de nivelul II

Raportor: B. Sîtnic – șef SCGCD

 1. Cu privire la încetarea raporturilor de muncă cu doamna A. Seinic, șef IMSP CS Frunză

Raportor: T. Cataraga  – specialist principal

 1. Cu privire la numirea în funcție de șef al IMSP CS Frunză

 Raportor:V. Romaniuc – președintele raionului

 1. Cu privire la încetarea raporturilor de muncă cu doamna L. Belonoșca, sef secție, Secția Cultură

Raportor: T. Cataraga  – specialist principal

  decizii- 2- 2018 Descarcati  Decizii din 23.04.2018 in intregime.

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

14 februarie 2018

 PROIECT

Ordinea de zi

a ședinței extraordinare a Consiliului raional

din 14 februarie 2018

 1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 2018.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la luare în proprietate publică a bunurilor imobile a fostei școli-internat auxiliare din s. Grinăuți-Moldova

      Raportor: I. Zaharco – șef Direcție Învățământ

 1. Cu privire la la încetarea raporturilor de serviciu cu dna Belonoșca L.

Raportor: T. Cataraga – specialist principal

  decizii- 1- 2018 Descarcati  Decizii din 14.02.2018 in intregime.