DECIZII 2015

DECIZII 2015

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

  16  decembrie 2015

 

Ordinea de zi

a ședinței  extraordinare a Consiliului raional

din   16 decembrie 2015

 1.  Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2016 în prima lectură.
  Raportor: C. Gudima — șef Direcție Generală Finanțe
  2. Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2015.
  Raportor: C. Gudima — șef Direcție Generală Finanțe
  3. Cu privire la monitoringul financiar al întreprinderilor municipale și IMSP din subordinea Consiliului raional
  Raportor: C. Gudima– șef Direcţie Finanţe
  4. Cu privire la aprobarea rețelei școlare din teritoriul administrat
  Raportor: I. Zaharco – șef Direcţie Învățămînt
  5. Cu privire la aprobarea Programului Strategic de dezvoltare a învăţămîntului
  în raionul Ocnița pe anii 2016-2020
  Raportor: I. Zaharco – șef Direcţie Învățămînt
  6. Cu privire la modificarea Regulamentului de constituire și funcționare a Consiliului raional
  Raportor: Iu.Flocea — specialist principal
  7. Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2016 în lectura a doua.
  Raportor: C. Gudima — șef Direcție Generală Finanțe
  8. Cu privire la modificarea componenței comisiilor consultative de specialitate
  Raportor: S. Lucaș – specialist aparatul președintelui
  9. Cu privire la aprobarea membrilor suplianți în comisile consultative de specialitate.
  Raportor: S. Lucaș – specialist aparatul președintelui
  10. Cu privire la luarea în evidență militară a tinerilor născuți în anul 2000 pe teritoriul raionului Ocnița pe anul 2015-2016
  Raportor: O. Bobrov — șef Secţie administrativ-militară Ocniţa,
  locotenent-colonel
  11. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei
  Raportor: Iu. Rusu – șef Direcţie Asistență Socială și Protecția Familiei
  12. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii
  Raportor: Iu. Rusu – șef Direcţie Asistență Socială și Protecția Familiei
  13. Cu privire la majorarea taxei de studii în Instituţiile de Învăţămînt Artistic a raionului Ocniţa
  Raportor: L. Belonoșca – șef Serviciul Cultură
  14. Cu privire la atestarea colectivelor artistice de amatori din raionul Ocniţa pentru conferirea/confirmatrea titlului onorific „model”
  Raportor: L. Belonoșca – șef Serviciul Cultură
  15. Cu privire la casarea dispozitivelor medicale ale IMSP CS Ocnița
  Raportor:T. Dutca – șef IMSP CS Ocnița
  16. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi neutilizate din instituțiile medicale din cadrul IMSP CS Ocnița
  Raportor:T. Dutca – șef IMSP CS Ocnița
  17. Informații, anunțuri, declarații

 
 

  decizii IX 2015

 
Descarcati  Decizii din 16.12.2015 in intregime.

Anexa la Decizia 9_5

Deciz 9 din 16.12.15 modificarea bugetului 2015

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

  16  noiembrie 2015

 

Ordinea de zi

a ședinței  extraordinare a Consiliului raional

din   16  noiembrie 2015

 1. Сu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Învățămînt

              Raportor: I. Zaharco – șef Direcţie Învățămînt

 1. Cu privire la acordarea îndemnizațiior managerilor școlari

Raportor: I. Zaharco – șef Direcţie Învățămînt

 1. Cu privire la mersul execuţiei bugetului raional pe 9 luni ale anului 2015

         Raportor: C. Gudima – șef Direcţie Finanţe

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2015

Raportor: C. Gudima– șef Direcţie Finanţe

 1. Cu privire la instituirea comisiei pentru organizarea transportului auto suburban de călători și bagaje

     Raportor: Iu. Cataraga — specialist superior  Direcție Economie                        

 1. Cu privire la delegarea unor împuterniciri președintelui raionului

Raportor: Iu. Flocea —  specialist principal

 1. Cu privire la desmnarea reprezentantului Consiliului raional în instanța de judecată

           Raportor: Iu.Flocea —  specialist principal

 1. Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale dlui Iurcu Fiodor director IMSP SR Ocnița

 Raportor: Iu.Flocea —  specialist principal

 1. Cu privire la numirea în funcție de director-interimar IMSP SR Ocnița

Raportor: Iu.Flocea —  specialist principal

 1. Informații, anunțuri, declarații

 
 

 Proiecte de decizii VIII 2015

 
Descarcati Proiecte de Decizii din 16.11.2015 in intregime.

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

07 septembrie 2015

 Ordinea de zi 

a ședinței ordinare a Consiliului raional

07 septembrie 2015

 1. Cu privire la gradul de pregătire a instituțiilor publice și sferei sociale către perioada rece a anului

Raportor: A. Țopa – vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la aprobarea planului de acțiuni despre educația incluzivă

Raportor: I. Zaharco șef Direcţie Învățămînt

 1. Cu privire la modificarea programului de reparație a drumurilor publice.

Raportor: B. Sîtnic — șef Secție construcții, gospodărie comunală și drumuri  

 1. Cu privire la mersul executării bugetului raional pe semestrul I al anului 2015

Raportor: C. Gudima – șef Direcţie Finanţe

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2015

Raportor: C. Gudima– șef Direcţie Finanţe 

 1. Cu privire la anularea unei datorii IMSP Centrului de Sănătate Ocnița

Raportor: C. Gudima– șef Direcţie Finanţe 

 1. Cu privire la monitoringul financiar al întreprinderilor municipale și IMSP din subordinea Consiliului raional

Raportor: C. Gudima– șef Direcţie Finanţe 

 1. Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de conducere

Raportor: T. Cataraga – specialist principal 

 1. Cu privire la aprobarea modificarilor și completărilor Regulamentului de constituire și funcționare a Consiliului raional

Raportor: Iu.Flocea —  specialist principal 

 1. Cu privire la readresarea adminstrării a unui imobil din or. Frunză

Raportor: Iu.Flocea —  specialist principal

 1. Cu privire la efectuarea controlului  medical al recruţilor a.n.1997-1988 şi încorporarea  în serviciul militar în termen şi cu termen redus în  toamna anului 2015

              Raportor: O. Bobrov — șef Secţie administrativ-militară Ocniţa,

                               locotenent-colonel                                                                                           

12.Cu privire la delegarea unui consilier în componența comisiei consultative de specialitate.

Raportor: Iu.Flocea —  specialist principal

Informații, anunțuri, declarații
 
 
 

 DECIZII Din07.09.2015

 
Descarcati Proiecte de Decizii din 07.09.2015 in intregime.
 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

24 iulie 2015

 Ordinea de zi 

a ședinței ordinare a Consiliului raional

24 iulie 2015

 

 1. Cu privire la validarea mandatelor de consilier în Consiliul raional.
  Raportor: E. Bejenari – președintele Judecătoriei Ocnița

1. Cu privire la expirarea mandatului președintelui și a vicepreședinților

raionului.

Raportor : Alexei Galușca, secretarul Consiliului raional

2. Cu privire la alegerea președintelui raionului

Raportor: Alexei Galuşca, secretarul Consiliului raional

3. Cu privire la stabilirea numărului de vicepreședinți ai raionului

Raportor: Președintele raionului

4. Cu privire la alegerea vicepreședinților

Raportor:Președintele raionului

5. Cu privire la demisia domnului  Ion Ciumac, șef Direcție agricultură, alimentație și privatizare

Raportor: Iulia Flocea, Specialist principal

6.Informații, anunțuri, declarații
 
 
 

 DECIZII Din24.07.2015

 
Descarcati Deciziile din 24.07.2015 in intregime.
 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

15 iulie 2015

 Ordinea de zi 

a ședinței ordinare a Consiliului raional

15 iulie 2015

 

 1. Cu privire la validarea mandatelor de consilier în Consiliul raional.
  Raportor: E. Bejenari – președintele Judecătoriei Ocnița

  Cu privire la validarea mandatelor de consilier în Consiliul raional.Raportor: E. Bejenari – președintele Judecătoriei Ocnița

 

2. Cu privire la constituirea fracțiunilor din cadrul Consiliului raional.

Raportor:A. Galușca – secretarul Consiliului raional

3. Cu privire la inițierea și  constituirea  Comisiilor consultative de specialitate.

Raportor: A. Galușca – secretarul Consiliului raional

4. Informații, anunțuri, declarații
 
 
 

 DECIZII Din15.07.2015

 
Descarcati Deciziile din 15.07.2015 in intregime.
 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

17 aprilie 2015

 Ordinea de zi 

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din  17 aprilie  2015

1. Cu privire la delegarea a doi membri în componența Consiliului Electoral de Circumscripție de nivelul II;

Raportor: A. Galușca – secretarul Consiliului raional;

2. Cu privire la casarea plantațiilor multianuale din satul Hădărăuți;

Raportor: S. Bairac — vicepreședinte al raionului;

3. Cu privire la casarea plantațiilor multianuale din comuna Grinăuți-Moldova;

Raportor: S. Bairac — vicepreședinte al raionului;

4. Cu privire la casarea plantațiilor multianuale din comuna Ocnița;

Raportor: S. Bairac — vicepreședinte al raionului;

5. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a colectivelor artistice de amatori;

Raportor:L. Belonoșca — șef Serviciul Cultură;

6. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre evidența cazurilor de influiență necorespunzătoare;

Raportor: Iu. Flocea, specialist principal;

7. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni anticorupție pe anii 2015-2016;

Raportor: Iu. Flocea, specialist principal;

8. Cu privire organizarea odihnei de vară a copiilor pe anul 2015;

Raportor: I. Zaharco – șef Direcție Învățămînt

9. Cu privire la aprobarea măsurilor de pregătire a economiei și sferei sociale a raionului pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016;

Raportor: A. Țopa- vicepreședinte al raionului;

10. Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2015

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe;

11. Cu privire la prelungirea raporturilor de serviciu cu domnul Boris Sîtnic, șef Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Raportor:T. Cataraga – specialist principal, Aparatul președintelui

12. Informații, anunțuri, declarații
 
 
 

 DECIZII Din17.04.2015

 
Descarcati Deciziile din 17.04.2015 in intregime.
 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

13 februarie 2015

 Ordinea de zi 

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din  13 februarie 2015

 1. Cu privire la examinarea şi arobarea contului  de încheiere a exerciţiului bugetar şi utilizarea fondului de rezervă pe anul 2014;

Raportor: C. Gudima – șef  Direcție Finanțe;

 1. 2.     Cu privire la modificarea  bugetului raional pe anul 2015; 

Raportor: C. Gudima – șef  Direcție finanțe;

 1. 3.     Cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei de salubrizare, amenajare  a teritoriului și Acțiunea – concurs „Rîu curat de la sat la sat”; 

Raportor: S. Bairac — vicepreședinte al raionului;

 1. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților a. n. 1997-1988 și încorporarea în serviciul militar în termen și cu termen redus în primăvara anului 2015;

Raportor: O.Bobrov – șef Secție administrativ-militară Ocnița;

 1. Cu privire la desemnarea în funcție a șefului Direcției Învățămînt;

Raportor:I. Tomai – președintele raionului ;

 1. Cu privire la aprobarea „Cadastrului Funciar” la data de 01.01.2015

     Raportor: A. Carabeț — șef Serviciul Relații Funciare și Cadastru;

 1. Cu privire la realizarea Programului teritorial de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 6/2 din 28.10.2011;

Raportor: P. Gîscă – medic șef al Centrului de Sănătate Publică Ocnița

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului „Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a standardelor minime de calitate a Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Ocnița”;

Raportor: Iu. Rusu- șef Direcție Asistență Socială și Prtotecție a Familiei;

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului „Casei de copii de tip familial s. Paladea”;

Raportor: Iu. Rusu- șef Direcție Asistență Socială și Prtotecție a Familiei;

 1. Cu privire la aprobarea Programului de reparație a drumurilor publice locale  din terioriul administrat;

Raportor: B. Sîtnic– șef Secție construcții, gospodărie comunală și drumuri;

 1. Cu privire la prelungirea raporturilor de muncă cu dl Ion Ciumac, șef Direcția Agricultură;

Raportor:I. Tomai – președintele raionului;

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre crearea paturilor sociale

Raportor: Iu. Rusu- șef Direcție Asistență Socială și Prtotecție a Familiei

 1. Cu privire la examinarea cererii dnei N. Liciu;

Raportor: A. Țopa — vicepreședinte al raionului.

 1. Informații, anunțuri, declarații

 
 
 

 DECIZII Din13.02.2015

 
Descarcati Deciziile din 13.02.2015 in intregime.