Ședința ordinară a Consiliului raional din 31 ianuarie 2023

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din 31 ianuarie 2023

PROIECTE I 2023

  1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 2023.

Raportor: Constantin Gudima – șef direcție, Direcția Finanțe

  1. Cu privire la modificarea deciziei «Cu privire la transmiterea unor bunuri şi a valorii lucrărilor de reparaţie capitală unor instituţii medico-sanitare publice» nr. 4/3 din 09.12.2022.

Raportor: Constantin Gudima – șef direcție, Direcția Finanțe

  1. Cu privire la acordul dobândirii dreptului de proprietate asupra unor bunuri transmise din proprietatea statului.

Raportor: Ivan Zaharco – șef direcție, Direcția Învățământ.

  1. Cu privire la casarea, demontarea și comercializarea unor bunuri raportate la mijloace fixe din administrarea IMSP „Spitalul Raional Ocnița”.

Raportor:Iulia Flocea – specialist principal, Aparatul președintelui raionului

  1. Cu privire la casarea unor bunuri raportate la mijloace fixe din administrarea IMSP „Spitalul Raional Ocnița”.

Raportor:Iulia Flocea – specialist principal, Aparatul președintelui raionului

  1. Cu privire la casarea și comercializarea unor bunuri aflate în administrarea Aparatului președintelui raionului.

Raportor:Iulia Flocea – specialist principal, Aparatul președintelui raionului

  1. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei raionale pentru ajutoarele umanitare.

Raportor:Galina Zalevscaia – vicepreședinte al raionului

  1. Cu privire la examinarea cererii reprezentantului SC „Leles Stil” SRL, dl Alexandr Omelcenco.

Raportor: Iulia Flocea – specialist principal, Aparatul președintelui raionului

  1. Cu privire la examinarea cererii reprezentantului SC „Leles Stil” SRL, dl Vladimir Leahovcenco.

Raportor: Iulia Flocea – specialist principal, Aparatul președintelui raionului

  1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Edineț la Decizia nr.4/9 din 09.12.2022 „Cu privire la exercitarea atribuțiilor”.

Raportor: Iulia Flocea – specialist principal, Aparatul președintelui raionului

 

About rciumac