Direcţia Învăţămînt

Direcţia Învăţămînt a  CONSILIULUI RAIONAL OCNIŢA

Adresa: MD – 7103 r-l Ocnița, or. Ocnița, str. Independenții 51, etajul II

Activează ca subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Ocnița. Sarcina de bază a Direcţiei constă în asigurarea şi aplicarea prevederilor Codului  Învăţământului, Legii cu privire la tineret, a tuturor actelor normative care reglementează raporturile în domeniul învăţământului; a Ordinelor şi Instrucţiunilor Ministerului Educaţiei; deciziilor Consiliului Raional şi Dispoziţiilor Preşedintelui raionului. Direcţia  Învăţământ  este responsabilă de întreaga  activitate educaţională din raion.

Colaboratorii Direcţiei Învăţămînt

 
1 Zaharco Ion Şef Direcţie 0(271) 2-14-59

Anticamera

2 Bumacov Ruslana Secretar al conducătorului 0(271) 2-29-75
3 Şef adjunct 0(271) 2-25-31

Specialişti superiori

4 Toncoglaz Alla Specialist superior, învăţămînt preuniversitar 0(271) 2-29-75
5 Ostrovețchi Natalia Specialist superior resurse umane 0(271) 2-29-75
6 Lîsîi Nadejda Specialist superior 0(271) 2-12-08
7 Specialist superior, TIC 0(271) 2-29-86
8 Specialist învăţămînt primar şi preşcolar

Centrul metodic

9 Vacari Nina Şef Centrul Metodic 0(271) 2-10-14
10 Lazari Vera Specialist principal, metodist coordonator ANET 0(271) 2-10-14
11 Stratu Stela Metodist, aria curriculară socio umanistică 0(271) 2-29-75
12 Sturzinschi Ecaterina Metodist, coordonator 0(271) 2-31-86

Serviciul Asistenşă Psihopedagogică

13 Cazacu Victoria Şef Serviciul  Asistenţă Psihopedagogică 0(271) 2-45-35
14 Petrovskaia Elena Psiholog Serviciul Asistenţă Psihopedagogică 0(271) 2-23-42
15 Capmoale Tatiana Pedagog Serviciul  Asistenţă Psihopedagogică 0(271) 2-23-42
16 Ovcinicov Liliana Logoped  Serviciul  Asistenţă Psihopedagogică 0(271) 2-23-42

Contabilitatea

17 Chistruga Silvia Contabil şef 0(271) 2-22-46
18 Andrușcenco Galina Specialist principal, economie şi statistică 0(271) 2-25-31
19 Curtean Tatiana Metodist, responsabil de funcţionarea bibliotecilor şcolare şi asigurare didactică 0(271) 2-25-31