Adunarea generală a angajaților din Sistemul de Asistență Socială și Protecția Familiei a raionului Ocnița

Ordinea de zi:

1.Raportul anual 2019 a activității angajaților din Sistemul de Asistență Socială

2.Aprobarea Rezoluției a Raportului anual 2019.

 

Participă:

1.Specialiștii din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei

2.Șefii de serviciu din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei

3.Asistenții Sociali Comunitari

4.Lucrătorii sociali

5.Reprezentanții de la Azilul de Bătrîni s.Calarașovca

6.Părinții educători de la Casa de copii de tip familial s.Corestăuți

 

Invitați:

1.Plopa Iurie — Președintele raionului

2.Zalevscaia Galina  — Vicepreședintele raionului

3.Zaharco Ion – șef  Direcția Învățămînt

4.Dutca Tudor –Director  Centrul Medicilor de Familie Ocnița

5.Melnik Aurelia – șef CTAS

6.Ciumac Ion – administrator Centrul medico- social Sfînta Agata

7.Artamaniuc Victor – primar or.Ocnița

8.Lazari Rodica–șef ATOFM

9.Moraru Liliala – Procuratura Ocnița

10.Chilaru Oleg – comisar șef Inspectoratul de Poliție Ocnița

11.Casian Veaceslav– Director Centrul Medicilor de Familie or.Otaci

12.Zavidei Oxana– director ONG Stimul

13.Guțu Elena – director Centrul Medicilor de Familie or.Frunză

 

Cuvîntări:

1.Butrina Lida – asistent social s.Sauca

2.Blîndu Rodica – asistent social s.Clocușna

3.Litvinscaia Maria  — asistent social or.Otaci

4.Macovei Marina – lucrător social s.Bîrnova

5.Pleșca Silvia – Director Azilul  de  bătrîni  din  s.Calarașovca

6.Simaniuc Veaceslav – părinte educător la Casa de copii de tip familial s.Corestăuți

7.Dutca Tudor –Director  Centrul Medicilor de Familie Ocnița

8.Melnik  Aurelia — șef CTAS

9.Lazari Rodica — șef ATOFM

About rciumac