Atelier Regional. Fundațiile pentru o Societate Deschisă

Atelier Regional. Fundațiile pentru o Societate Deschisă

La 22 octombrie 2015 in Sala de  conferințe a Consiliului Raional Ocnița s-a desfășurat un atelier  regional organizat de Centrul Educațional Pro Didactica în cadrul proiectului Fundaţiile pentru o Societate Deschisă, cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova. La eveniment au participat: vicepreşedintele raionului Ocniţa Dnul Andrei Ţopa,  şeful DÎ al Consiliului Raional Ocniţa Dnul Ivan Zaharco, colaboratorii DÎ Ocniţa,  manageri și  tineri specialiști din instituțiile preuniversitare  ale raionului Ocnița. Formatorii atelierului au fost IurieMelinte și Valeriu Gorincioi.

 IMG_2555

Obiectivele proiectului sînt:

  • Promovarea unei viziuni positive asupra profesiei de cadru didactic, în vederea sporirii prestigiului şi a imaginii profesorului  în  societate  şi a atrageriilor tinerilor spre îmbrăţişarea  carierei  didactice, prin  intermediul  unei  campanii de informare şi  formare  destinate  cadrelor  didactice,  elevilor  şi  studenţilor,  părinţilor,  reprezentanţilor  APL  etc;
  • Asigurarea   vizibilităţii  procesului de implementare a reformelor  curente.

Problemele  prioritare  abordate  în  activităţi  au inclus:

  • Atragerea tinerilor cu vocaţie spre  studii  pedagogice  şi  carieră  didactică;
  • Promovarea politicilor  şi  a  mecanismelor de atragere a tinerilor specialişti  şi  de menţinere a acestora  în  şcoli;
  • Standardele profesionale şi evaluare a cadrelor didactice şi manageriale ca instrumente de  asigurare  a  performanţei  şi  a  dezvoltării

Schimbarea  aşteptată  ţine de  soluţionarea  problemelor  ce  ţin de  sporirea  prestigiului  şi  a  imaginii  profesorului  în   societate;  schimbarea  viziunii  societăţii  asupra   profesiei  de  cadru  didactic;  atragerea tinerilor  spre  îmbrăţişarea  carierei  didactice  prin  intermediul   unei  campanii  de informare  şi  formare  destinate  cadrelor  didactice  şi  manageriale,   elevilor  şi  studenţilor,   părinţilor, reprezentanţilor  APL ,  eliminarea  rezistenţei   şi   a  confuziilor  vizavi  de necesitatea  şi  esenţa  reformelor  aferente  implementării   Codului  Educaţiei; constientizarea  importanţei   elaborării   participative a documentelor de politici  educaţionale.

IMG_2564

About rciumac