AUDIERI PUBLICE PENTRU ȘEDINȚA CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA DIN 31 ianuarie 2023

 

 

AVIZ

PRIVIND DESFĂȘURAREA

ŞEDINŢEI DE AUDIERI PUBLICE

 A PROIECTELOR DE DECIZII  

PENTRU ȘEDINȚA CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

DIN 31 ianuarie 2023

Ședința I Audieri

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Aparatul președintelui raionului anunţă publicul interesat despre organizarea ședinței de audieri publice a proiectelor de decizii pentru ședința Consiliului raional din 31 ianuarie 2023, care va avea loc marți, 16 ianuarie 2023, începînd cu  ora 9.00, în sala de ședință a Consiliului raional, pe adresa: or.Ocnița, str. Independenței 51, et. 3.

Setul de materiale referitor la ordinea de zi și proiectele de decizii este disponibil pe pagina web oficială a Consiliului raional Ocnița:www.ocnita.md.  Proiectele deciziilor se elaborează cu scopul  asigurării bunei desfășurări  a activității APL în teritoriul administrat.

Astfel, solicităm participarea activă a tuturor părților interesate, prin prezentarea propunerilor în vederea elaborării proiectului de decizie.

Propuneri referitoare la proiectele de decizii supuse audierilor publice le puteți expedia până la data de 25 ianuarie 2023, la persoana responsabilă dna Angela Slivca-Cobălaș, specialist principal, biiroul 306, telefon 027122543, inclusiv la adresa de e-mail: aparat@ocnita.md

 

 

AGENDA DEZBATERILOR PUBLICE

 

  1. Cuvînt introductiv

        Alexei Galușca, secretarul Consiliului raional

 

  1. Prezentarea proiectelor de decizii

        Autorii și raportorii proiectelor de decizii

 

  1. Dezbateri pe marginea proiectelor prezentate

 (Participanţii la eveniment)

 

  1. Concluzii şi încheiere

        Alexei Galușca, secretarul Consiliului raional

 

 

Întrebările din ordinea de zi

a Ședinței Consiliului raional

din 31 ianuarie 2023 propuse spre audieri publice la ora 9:00:

 

  1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 2023.

Raportor: Constantin Gudima – șef direcție, Direcția Finanțe

  1. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea UAT de nivelul II Ocnița în proprietatea publică a UAT de nivelul I Grinăuți-Moldova.

Raportor: Ivan Zaharco – șef direcție, Direcția Învățământ.

  1. Cu privire la acordul dobândirii dreptului de proprietate asupra unor bunuri transmise din proprietatea statului.

Raportor: Ivan Zaharco – șef direcție, Direcția Învățământ.

About rciumac