Conscurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA
DIRECŢIA FINANŢE
anunţă prelungirea pînă la data de 28 decembrie 2020
a termentului de depunere a documentelor la conscurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante (pe perioadă nedeterminată)
Specialist superior în Serviciul contabilitate bugetară (funcţii vacante — 1)
Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la intrare în sediul Consiliului raional, pe pagina web: www.ocnita.md şi pe portalul cariere.gov.md.
Contacte: telefon: 027122674; e-mail: dgf@ocnita.md

Conditii ocup functie vacanta contabilitate

About rciumac