FISM lansează un concurs de granturi pentru infrastructura social.

ÎN ATENŢIA AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE:

FISM lansează un concurs  de granturi pentru infrastructura social.

În scopul valorificării integrale a Grantului oferit Republicii Moldova de către Ministerul de Dezvoltare şi Cooperare Economică al Republicii Federale Germania prin banca germană de stat „Kreditanstalt für  Wiederaufbau“ (KfW), Fondul de Investiţii Sociale din Moldova anunţă concurs de granturi comunităților rurale și urbane pentru implementarea de infrastructură socială în raioanele de nord: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rîşcani, Soroca şi satele din mun. Bălţi, care anterior nu au implementat subproiecte finanţate din Grantul KfW

Granturile vor fi acordate după principiul “Primul venit – primul servit” cu asigurarea contribuției de cel puţin 15 % din mărimea grantului solicitat pentru comunităţile care nu au beneficiat de suportul FISM anterior şi nu mai puţin de 30% pentru comunităţile care deja au implementat subproiecte cu asistenţa FISM, inclusiv și prezentarea desenelor tehnice/ caietelor de sarcini.

Mărimea granturilor acordate:
— pînă la 50 mii Euro — localitățile rurale;
— pînă la 75 mii Euro — localitățile urbane cu populația pînă la 10 000 de locuitori;
— pînă la 100 mii Euro — localitățile urbane cu populația pînă la 20 000 de locuitori.

IMPORTANT!
Localitățile care au beneficiat anterior de finanțare KfW nu sunt eligibile în acest concurs.

Scrisorile de intenție se depun pînă la data de 31 martie 2016, ora 17.00, la oficiul FISM pe adresa: bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 124, et. 3, bir. 11, Chişinău, Republica Moldova sau se expediază prin fax. 022275320.
Pentru mai multe detalii cu privire la condiţiile concursului, vă rugăm să vizitați pagina web: www.fism.gov.md
Informaţii suplimentare pot fi consultate cu persoana de contact din partea FISM – Oxana Isac la tel. 022272700.

About rciumac