În atenţia consilierilor raionali, conducătorilor de instituţii finanţate din bugetul raional şi cetăţenilor din raionul Ocniţa!!!

În atenţia consilierilor raionali, conducătorilor de instituţii finanţate din bugetul raional şi cetăţenilor din raionul Ocniţa!!!

Stacks of coins with the word BUDGET isolated on white background

Direcţia finanţe a Consiliului raional Ocniţa a definitivat proiectul bugetului raional Ocniţa pentru anul 2017, elaborat în comun cu instituţiile finanţate din bugetul raional şi îl propune pentru examinare persoanelor interesate. În fişierul ataşat se prezintă Proiectele de decizie în limba română şi rusă, nota explicativă în limba română şi şase tabele adiţionale la nota explicativă. Toate documentele sunt în format PDF. Pentru a le vizualiza, este recomandat să utilizaţi brouserul „Google Chrome”.

pdfdecizie-buget-2017-proiect-ro

 

pdfdecizie-buget-2017-proiect-ru

 

pdfnota-explicativa-buget-2017

 

pdftabel-1-la-nota-explicativa

 

pdftabel-2-la-nota-explicativa

 

pdftabel-3-la-nota-explicativa

 

pdftabel-4-la-nota-explicativa

 

pdftabel-5-la-nota-explicativa

 

pdftabel-6-la-nota-explicativa

About rciumac