În Atenția Primăriilor!!!

În Atenția Primăriilor!!!

1-4-300x211

Consiliul Concurenței Vă informează , în conformitate cu art.19 alin. (3) din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat și pct. 43 din Hotărârea Guvernului nr.1112 din 06.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului ajutoarelor de stat, toate ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis acordate în anul 2017 urmează a fi raportate până la data de 31 martie 2018.

Informația urmează a fi prezentată prin Sistemul Informațional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat” (în continuare SIRASM).
Vă informăm că potrivit pct.27 din Hotărârea Guvernului nr.1112 din 06.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului ajutoarelor de stat, orice comunicare între Consiliul Concurenței și furnizori prin intermediul SIRASM se consideră comunicare oficială.
În cazul neprezentării informației vor fi aplicate prevederile art. 3303 din Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008.
Ținînd cont de complexitatea informației ce urmează a fi prezentată, Consiliul Concurenței este disponibil să ofere consultații la numărul de telefon: (022) 27-45-65 și (022) 27-34-43, persoane de contact: Svetlana Sochirca, Olesea Grosu și Daniela Cebotari.

About rciumac