INIȚIEREA ELABORĂRII PROIECTELOR DE DECIZII ALE CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

ANUNȚ

PRIVIND INIȚIEREA ELABORĂRII PROIECTELOR DE DECIZII ALE CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

 

anunț

Aviz ședința CR

In conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei a CR Ocnița anunță inițierea elaborării proiectelor de decizie pentru ședința Consiliului raional din 31 martie 2021 cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” și a Standardelor minime de calitate pentru Serviciului social „Asistenţă personală”, în redacția nouă.

 

Raportor: L. Capmoale — șef Serviciului social „Asistența personală” a DASPF, Ocnița

 

  1. Privind aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate privind organizarea și funcționarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, în redacția nouă, și aprobarea Metodologiei de calcul al costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu

 

Raportor: S. Blîndu — șef Serviciului îngrijire socială la domiciliu a DASPF, Ocnița

 

Proiectele deciziei se elaborează cu scopul asigurării bunei funcționării și prestării calitative a serviciilor sociale din cadrul DASPF, Ocnița.

Astfel, solicităm participarea activă a tuturor părților interesate, prin prezentarea propunerilor în vederea elaborării proiectului de decizie.

Propunerile pot fi prezentate pînă la data de 26 martie 2021 la persoana responsabilă dna Angela Slivca-Cobîlaș, serviciul relații cu publicul, biiroul 306, telefon 027122543, inclusiv, prin poșta electronică, la adresa: aparat@ocnita.md

 

About rciumac