Invitație la ședința extraordinară a Consiliului raional din 21 august 2018

Mult stimate Domn/Doamnă Consilier

zasedanie

Vă invităm la 21 august 2018,  ora 10 00  în sala de şedinţe et. III a Consiliului raional, pentru a participa la Ședința extraordinară a Consiliului raional, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Cu privire la mersul execuției bugetului raional pe semestrul I al anului 2018.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

  1. Cu pricvire la modificarea Deciziei despre aprobarea bugetului pe anul 2018.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

  1. Cu privire la crearea serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.

Raportor: Iu. Rusu — șef Direcție Asistență Socială și Protecția Familiei

  1. Cu privire la crearea serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.

Raportor: Iu. Rusu — șef Direcție Asistență Socială și Protecția Familiei

  1. Cu privire la modificarea deciziei nr.4/4 din 22.11.2016 „Cu privire la aprobarea organigramei structurii și statelor de personal ale subdiviziunilor din Consiliul raional.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe                     

  1. Cu privire la recoltarea și comercializarea produsului lemnos din componența drumului L-41 Hincăuți – Bârlădeni.

   Raportor: B. Sîtnic —  șef Secție Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri

                                  

 

 

Secretarul Consiliului raional                                               Alexei GALUŞCA

About rciumac