Lista candidaților care au promovat concursul  pentru ocuparea funcției publice

Consiliul raional Ocniţa

 

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaților

care au promovat concursul  pentru ocuparea funcției publice

   de șef serviciu în  Serviciul construcții, gospodării comunale și drumuri din cadrul Aparatului președintelui raionului

 

 

 

d/o

 

Numele, prenumele

Nota finală obținută la concurs  

Comentarii

 

1.

 

  Draghici Elena  

 

 

8,99      

 

învingător al concursului

About rciumac