Mesaj de felicitare al Președintelui raionului cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei.

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Familiei, care este marcată anual la 15 mai, în numele Consiliului raional şi al meu personal, Vă adresez cele mai sincere felicitări şi urări de bine.

Familia este «nucleul de bază» a societății – în familie se începe viaţa omului şi tot aici se începe formarea acestuia ca şi personalitate. Familia se află în centrul vieţii sociale, asigură bunăstarea membrilor ei, educînd şi socializînd copii şi tinerii şi îngrijindu-i deopotrivă pe cei mici şi pe cei vîrstnici, şi asigură şi bunăstarea societăţii în ansamblu.

Vă urez familii împlinite cu copii fericiți şi părinţi sănătoşi, realizări frumoase, pace şi linişte sufletească și în familiile Dră să  persiste mereu afecțiunea, înțelegerea, încrederea, respectul și iubirea reciprocă.

 

Cu stimă,

Președintele raionului     Iurie Plopa

About rciumac