Mesajul de felicitare al Președintelui raionului, Iurie Plopa, cu prilejul Zilei  Arhitectului

Stimați arhitecți!

Cu prilejul Zilei Arhitectului, în numele Consiliului raional, Aparatului Președintelui raionului și al meu personal primiţi cele mai calde şi sincere felicitări cu ocazia Zilei profesionale.

Arhitectura formează mediul în care locuim și activăm, iar opera arhitecturală persistă de-a lungul veacurilor și transmite din generație în generație istoria poporului. Anume arhitecților le revine sarcina creării unui mediu adecvat de viață și respectarea disciplinei urbanistice în teritoriu.

Vă doresc să vă bucuraţi de recunoştinţa, respectul şi aprecierea celor cărora le-aţi dăruit bucurii prin munca Dumneavoastră nobilă, să Vă mențineți talentul, spiritul creator și perseverența în autorealizare.

Noi realizări, multe bucurii, fericire, linişte şi căldură în suflet.

 

 

Cu profund respect,

Iurie Plopa, Președintele raionului Ocnița

About rciumac