Model repartizare a sporului pentru performanţă între angajaţii unităţilor bugetare

Stimaţi colegi!


Direcţia finanţe a elaborat o variantă a modalităţii de repartizare a
sporului pentru performanţă între angajaţii unităţilor bugetare, în
dependenţă de nota primită la evaluare şi o publică pentru a putea fi
utilizată de unităţile bugetare, ce o consideră potrivită, la elaborarea
regulamentelor interne privind stabilirea sporului pentru performanţă.
De asemenea, plasăm şi un tabel cu formule de calcul, care permite
calculearea rapidă a sporului pentru fiecare angajat, fiind introduse
numai trei date iniţiale: suma totală a sporului ce urmează a fi
repartizat pe luna respectivă, salariul funcţiei calculat fiecărui
angajat, reieşind din timpul efectiv lucrat în luna respectivă şi nota
obţinută la evaluarea performanţelor.
Vă dorim succes!

model repartizare spor performanta   

Calcul spor performanta

About rciumac