O delegație din 38 de persoane a învățat despre bunele practici în domeniul Managementul Deșeurilor în cadrul unei vizite în România și Bulgaria

O delegație din 38 de persoane a învățat despre bunele practici în domeniul Managementul Deșeurilor în cadrul unei vizite în România și Bulgaria

img-3

Vizita a fost organizată în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperarea Intermațională a Germaniei (GIZ). Scopul evenimentului a fost facilitarea schimbului de experiență și de bune practici în domeniul managementului integrat al deșeurilor. Pe parcursul celor cinci zile 3-7 octombrie 2016,  membrii delegației au avut întruniri cu persoane oficiale din România (Piteşti, Piatra Neamţ şi Vaslu)  și Bulgaria (Ruse şi Veliko Tarnovo ) vizitînd  mai multe situri de colectare, depozitare, sortare, prelucrare, compostare și stocare a deșeurilor.

Din delegație au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerului Mediului, Inspectoratului Ecologic de Stat și ai administrațiilor publice locale de nivel I și II din centrul și nordul țării. Raionul Ocnița a fost reprezentat de Angela Crucichevici, vicepreşedintele raionului, Ion Ciumac, primarul or. Ocnița şi directorul  Întreprinderii Municipale «Apă Canal Ocnița» Anatolie Ghevco.

De notat, că locuitori din raioanele Ocnița, Dondușeni, Edineț și Briceni care fac parte din zona nr.8 de management a deșeurilor solide,  vor beneficia de servicii mai bune în domeniul managementul deşeurilor. Elaborarea studiul de fezabilitate pentru crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru Zona nr. 8 de management a deșeurilor solide va fi finanțată de Uniunea Europeană.

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) şi sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României, Uniunea Europeană și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

img-1 img img-6 img-5 img-4

About rciumac