Parteneriatul dintre IP Ocniţa – ONG „Stimul”

Parteneriatul dintre IP Ocniţa – ONG „Stimul”

Pornind de la necesitatea organizării şi implementării acţiunilor coordonate de intervenţie comună în domeniul combaterii şi prevenirii fenomenului violenţei în familie, asigurării respectării principiilor fundamentale ale legislaţiei referitor la familie, egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în realizarea dreptului lor uman la viaţă fără violenţă, precum şi întru consolidarea parteneriatul în domeniul petrecerii măsurilor profilactice pentru combaterea şi prevenirea fenomenului violenţei în familie pe teritoriul raionului Ocniţa, la data de 06.09.2016 a fost încheieat Acordul de colaborare dintre Inspectoratul de Poliţie Ocniţa şi ONG „Stimul”.
Obiectul Acordului constituind organizarea şi implementarea acţiunilor coordonate în vederea unei strategii de intervenţie comună în domeniul prevenirii şi stopării tuturor formelor de violență împotriva femeilor, inclusiv violența în familie, care afectează în special femeile şi minorii.

stimul

About rciumac