Proiecte de decizii la ședința ordinară a Consiliului raional din 24 decembrie 2019

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din 24 decembrie 2019

wordProiect de decizii

 1. Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2019.

Raportor : C. Gudima – șef Direcție finanțe

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raionului pe anul 2020 în prima lectură.

Raportor : C. Gudima – șef Direcție finanțe

 1. Cu privire la casarea unor bunuri din subdiviziunile Consiliului raional.

Raportor : Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la crearea paturilor sociale pentru persoane social-vulnerabile.

Raportor : Iu. Rusu – șef DASPF

 1. Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Azilului pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități din c.Calarașovca

Raportor : Iu. Rusu – șef DASPF

 1. Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.

Raportor : Iu. Rusu – șef DASPF

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.4/4 din 22.11.2016 „Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale subdiviziunilor Consiliuli raional”.

Raportor: T. Cataraga – specialist principal

 1. Cu privire la participarea în proiectul de instituire a Centrului Medico-Social în com. Calarașovca

Raportor: D. Matveiciuc – șef Direcție economie

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raionului pe anul 2020 în a doua lectură.

Raportor : C. Gudima – șef Direcția finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Codului de conduită a funcționarilor publici și personalului angajat din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Ocnița

Raportor: A. Cebotari – șef Secție administrație publică locală

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre utilizarea automobilelor personale în scopuri de serviciu.

Raportor : Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la modificarea componenței Consiliilor Administrative ale IMSP din raion.

Raportor : Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea Statutului Î.M. „Centrul Stomatologic Raional Ocnița”

Raportor : I. Goinic – director ÎM CSR Ocnița

 1. Cu privire la aprobarea modificărilor la devizul de venituri și cheltuieli (business-plan) al Î.M. „Centrul Stomatologic Raional Ocnița”, pe anul 2019.

Raportor: : I. Goinic – director ÎM CSR Ocnița

 1. Cu privire la acceptul premierii personalului Î.M. „Centrul Stomatologic Raional Ocnița”

Raportor: I. Goinic – director ÎM CSR Ocnița

 1. Cu privire la modificarea și simplificarea Comisiilor consultative de specialitate.

Raportor: A. Galușca – secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru funcțiile publice de conducere.

Raportor: T. Cataraga – specialist principal

 1. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanța de judecată

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la modificarea componenței nominale a comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la modificarea componenței Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în dificultate

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la  modificarea Deciziei 4/3 din 21 august 2018 despre crearea  serviciului  social de Suport  Monetar  adresat  familiilor/persoanelor defavorizate

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea Statutului Î. M. „ARHPROIECTURBAN”

Raportor: V. Lazari – manager

 1. Cu privire la exercitarea interimatului funcției publice de conducere de către dna Adamciuc E.

Raportor: T. Cataraga – specialist principal

 1. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor a.n.2002-1993 şi încorporarea în serviciul militar în termen şi cu termen redus în  primăvara anului 2020.

Raportor:  O. Bobrov – șef  secție administrativ-militare Ocnița

 

About rciumac