PROIECTE DE DECIZII N-2 din 2020

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din  5 iunie 2020

PROIECTE DE DECIZII 2 2020

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr. 6/9 din 24.12.2019 privind aprobarea bugetului raional pe anul 2020.

Raportor: C. Gudima – șef direcție, Direcția Finanțe

 1. Cu privire la examinarea rezultatelor auditului rapoartelor financiare încheiate la 31.12.2018

Raportor: C. Gudima – șef direcție, Direcția Finanțe

 1. Cu privire la numirea în funcție a  dnei Crucichevici A.

Raportor: T. Cataraga – specialist principal, Aparatul președintelui raionului

 1. Cu privire la inițierea transmiterii OMF din proprietatea publică a administrației publice de nivelul I în proprietatea publică a raionului

Raportor:G. Zalevscaia – vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la modificarea Regulamentului de constituire și funcționare a Consiliului raional.

Raportor:A. Galușca – secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului Președintelui raionului.

Raportor: A. Galușca – secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la modificarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Centrului Raional de Tineret.

Raportor:V. Ursan – specialist principal, Aparatul președintelui raionului

 1. Cu privire la primirea în proprietate a utilajului sportiv PTP 523.

Raportor:V. Ursan – specialist principal, Aparatul președintelui raionului

 1. Cu privire la aprobarea actului de inventariere a bunurilor publice și private ale raionului.

Raportor: E. Șipcalov – vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la transmiterea în administrare a bunurilor în domeniile public și privat ale raionului subdiviziunilor și instituțiilor publice din subdiviziunea Consiliului raional.

Raportor: E. Șipcalov – vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la casarea, comercializarea și distibuirea bunurilor declarate la mijloace fixe din administrarea Direcției Învățământ

Raportor: I. Zaharco – șef direcție, Direcția Îmvățământ

 1. Cu privire la modificarea Deciziei 4/4 din 22.11.2016 „Cu privire la aprobarea organigramei, structurii şi statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional”.

Raportor: Iu. Rusu – șef direcție, Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei

 1. Cu privire la modificarea Statutului ÎM „Centrul Stomatologic Raional Ocnița”

Raportor: I. Goinic – director ÎM CSR Ocnița

 1. Cu privire la aprobarea măsurilor de pregătire a instituțiilor publice către perioada rece a anului.

Raportor: B. Sîtnic —  șef secție, Secția Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri

 1. Cu privire la modificarea componenței Comisiei raionale de organizare a transportului auto suburban de călători și bagaje.

Raportor:E. Șipcalov – vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la instituirea Consiliului Consultativ în cadrul Direcției Învățământ și aprobarea Regulamentului de funcționare a acestuia

Raportor: I. Zaharco – șef direcție, Direcția Îmvățământ

 1. Cu privire la comercializarea unor unități de transport din subordinea Consiliului raional

Raportori: Iu. Rusu – șef direcție, Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei, E. Adamciuc – șef-interimar secție, Secția Cultură

 1. Cu privire la locațiunea sau comodarea unor birouri din incinta Consiliului raional.

Raportori: Iu. Flocea — specialist principal, Aparatul președintelui raionului

 1. Cu privire la repartizarea profitului ÎM „Centrul StomatologicRaional Ocnița”

Raportor: I. Goinic – director ÎM CSR Ocnița

 1. Cu privire la crearea Consiliului de administrare al ÎM „Centrul Stomatologic Raional Ocnița”

Raportor: I. Goinic – director ÎM CSR Ocnița

 1. Cu privire la aprobarea componenţei Consiliilor Administrative IMSP CS Ocnița și „Spitalul Raional Ocniţa”

Raportori: Iu. Flocea — specialist principal, Aparatul președintelui raionului

 1. Cu privire la transmiterea unui autoturism

Raportor:E. Șipcalov– vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la exercițiul interimatului funcției de șef direcție Direcția economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru

Raportor: T. Cataraga – specialist principal, Aparatul președintelui raionului

 

About rciumac