Raportul Preşedintelui raionului Ocnița privind activitatea Consiliului raional în perioada 2016-2017

Raportul

Preşedintelui  raionului Ocnița privind activitatea Consiliului raional

în perioada 2016-2017

i

Onorată asistență! Stimați consilieri!

Potrivit art. 53, alin. (1), litera q) din Legea nr. 436 din 28.12.2006, privind administrația publică locală, în calitate de preşedinte al raionului Ocnița, vă prezint raportul de activitate, privind realizarea atribuţiilor specifice şi hotărârilor Consiliului raional pe parcursul anului 2016

În conformitate cu prevederile art. 59 (3) al Legii privind administraţia publică locală Preşedintele raionului a coordonat activitatea serviciilor descentralizate din cadrul raionului şi de comun acord cu primarii oraşului, comunelor şi satelor au căutat cele mai efective căi de soluţionare a problemelor stringente cu care se confruntă populaţia raionului şi au realizat măsuri de dezvoltare durabilă a comunităţilor. Subdiviziunile Consiliului raional şi-au continuat activitatea întru realizarea obiectivelor propuse pentru anul respectiv, cu stabilirea  Direcţiilor  prioritare în activitate, şi anume:

Descarca aici Raport-2017word

About rciumac