Se convoacă în ședință ordinară Consiliul raional

La data de 12.07.2019, ora. 10.00

Sala de ședințe a Consiliului rational Ocnița, et. III,

 Se convoacă în ședință ordinară Consiliul raional

Dispoziția de convocare a ședinței Consiliului raional

materialele pentru ședință

———————————————

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din 12 iulie 2019

 

 1. Cu privire la modificarea  deciziei privind aprobarea bugetului pe anul 2019.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la monitoringul financiar al întreprinderilor municipale şi instituţiilor medico-sanitare publice din subordinea Consiliului raional

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr. 1/4 din 29.03.2019 „cu privire la repartizarea profitului anului 2018 al Î.M. „Centrul stomatologic raional Ocniţa”

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la asigurarea bunei funcționări a „Centrului stomatologic raional Ocniţa” Î.M.

Raportor: I. Goinic, șef Centrul stomatologic raional Ocnița” Î.M.

 1. Cu privire la aprobarea organigramei, statelor de personal precum și suplimentului la salariile de funcție ale personalului de conducere al IMSP „Spitalul raional Ocnița”.

Raportor: D. Guțu – director-interimar IMSP „Spitalul Raional Ocnița”.

 1. Cu privire la casarea bunurilor raportate la mijloace fixe la IMSP „Spitalul Raional Ocnița”.

Raportor: D. Guțu – director-interimar IMSP „Spitalul Raional Ocnița”.

 1. Cu privire la aprobarea suplimentului la salariul de funcție al personalului de conducere al IMSP CS Ocnița, IMSP CS Frunză și IMSP CS Otaci

Raportor: T. Dutca – șef IMSP CS Ocnița, V. Casian — șef IMSP CS Otaci, E. Guțu — șef IMSP CS Frunză

 1. Cu privire la examinarea cererii dnei Seinic Aurica.

Raportor:E. Guțu — șef IMSP CS Frunză

 1. Cu privire la acordul trecerii unor bunuri din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a UTA de nivelul II Ocnița.

Raportor: I. Zaharco – șef Direcție Învățămînt

 1. Cu privire la examinarea cererii dnei Zavidei Oxana, director „Stimul” AO

Raportor: Iu. Flocea — specialist principal

 1. Сu privire la modificarea Deciziei nr.4/4 din 22.11.2016 „Cu privire la aprobarea organigramei, structurii şistatelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional”.

Raportor: A. Galușca – secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre organizarea și desfășurarea Programului de granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului local pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor.

Raportor: V. Ursan – specialist principal

 1. Cu privire la acordul primirii în proprietate cu titlu gratis a utilajului sportiv PTP 523.

Raportor: V. Ursan – specialist principal

 1. Cu privire la consimțămîntul de preimire în proprietate cu titlu gratis mobilier de birou și echipament IT

Raportor: V. Ursan – specialist principal

 1. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților anul nașterii 2001-1992 și încorporarea în serviciul militar în termen și cu termen redus în toamna anului 2019.

Raportor: O.Bobrov- șef SAM, locotenent- colonel.

 1. Cu privire la delegarea a doi membri în Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală

Raportor: A.Galușca – secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la desemnarea persoanelor la Panoul de Onoare al raionului

Raportor: V. Romaniuc – președintele raionului

About rciumac