Zilua internaţională a Oamenilor în Etate

1 Octombrie Zilua internaţională a Oamenilor în Etate

 

A devenit deja o tradiţie frumoasă ca la 1 octombrie să celebrăm Ziua Mondială a oamenilor în etate, sărbătoare dedicată celor care poartă pe chip înţelepciune şi lumină, iar în suflet urmele experienţelor.

În octombrie 1990, la Sesiunea a 45-a a Adunării Generale a ONU s-a decis de a consemna anual, pe 1 octombrie, Ziua Internaţională a oamenilor în etate. În Moldova această zi este marcată din 1992. În acest moment, circa 20 la sută din populaţia Republicii Moldova o constituie persoanele cu vârste înaintate.

Astfel la data de 1 Octombrie de către DASPF raionul Ocniţa  a fost organizată masa rotundă cu genericul ,,Făceţi-ne viaţa un pic mai frumoasă,, dedicată acestei zile .  De către specialiştii principali în problemele persoanelor în vîrstă şi cu dizabilităţi din cadrul DASPF d-na Capmoale Lucia şi Dub Eleonora au parvenit mesaje de felicitare şi prezentate serviciile de care pot beneficia persoanele în etate :

  1. Unul din cele mai răspîndite servicii sociale acordate persoanelor în etate este deservirea socială la domiciliu a bătrânilor solitari şi persoanelor cu dizabilităţi, care necesită îngrijire din partea unei persoane terţe şi nu au copii apţi de muncă în localitatea unde trăiesc.

În procesul de deservire la domiciliu bătrînilor singuratici li se acordă de către lucrătorii sociali diferite servicii cotidiene necesare lor, cum ar fi:

—          suport moral;

—          procurarea produselor alimentare şi industriale;

—          achitarea serviciilor comunale;

—          acordarea ajutorului la procurarea şi transportarea cărbunelui şi lemnelor de foc la domiciliu;

—          intervin către lucrătorii medicali pentru acordarea ajutorului medical, ş.a.

—          îngrijirea locuinţei şi gospodăriei, ajutor pentru realizarea igienei personale;

—          organizarea procesului de adaptare a locuinţei la nevoile persoanei dependente;

—          antrenarea în activităţi sociale şi culturale;

—          organizarea funerariilor;

În afară de serviciile prestate persoanelor solitare deservite la domiciliu li se acordă diverse ajutoare materiale, alimentare, deservirea cu transport la instituţii medicale, la pieţele din raion pentru aprovizionare cu produse alimentare.

În prezent la domiciliu sunt deserviţi de cître lucrătorii sociali 738 bătrâni şi invalizi .

  1. Un alt aserviciu destinat persoanelor în etate şi cu dizabilităţi este  Acordarea biletelor de tratament balneo — sanatoriale;

Evidenţa şi distribuirea biletelor de reabilitare medicală în centrele  menţionate se duce în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vîrstă şi cu disabilităţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 372 din 06 mai 2010.                                                           

Biletele de reabilitare medicală se eliberează conform numărului de rînd a beneficiarului înregistrat în registrul pe fiecare an şi bonului eliberat la mîină beneficiarului, cu indicarea datei cînd a fost luat la evidenţă în Centrele republicane ,,Speranţa,, din or. Vadul lui Vodă şi ,, Victoria,, din or. Sergheevca,Ucraina.

  1. Acordarea prînzurilor gratuite la cantinele sociale;

În scopul protecţiei sociale a persoanelor socialmente vulnerabile în temeiul Legii nr. 81 din 28.02.2003 „Privind cantinele de ajutor social” Direcţia Asistență Socială a încheiat contracte cu întreprinderi de alimentaţie publică pentru prestarea serviciilor de alimentaţie a persoanelor nevoiaşe.

 

Pe parcursul anului   funcţionează  cantina socială în or, Ocniţa, care zilnic  prestează servicii pentru 15  persoane în etate şi cu dizabilităţi

  1. Perfectarea anchetelor sociale pentru acordarea ajutoarelor materiale;
  1. Acordarea ajutoarelor sub formă de produse alimentare, haine, etc.;
  2. Asigurarea persoanelor în etate cu dizabilităţi cu cărucioare şi alt echipament ortopedic;

Serviciile sociale înalt specializate pentru persoanele cu disabilităţi sînt oferite în cadrul Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare (CREPOR) şi includ servicii de asigurare cu mijloace ajutătoare tehnice pentru persoane cu disabilităţi şi servicii de reabilitare medicală.

  1. Cazarea în azil a invalizilor şi pensionarilor singuratici;

Avem cazaţi la azilul pentru bătrîni 16 persoane în etate şi cu dizabilităţi. În această zi în curţile azilurilor pentru bătrâni din întreaga ţară va fi lansată acţiunea „Grădina Solidarităţii”, în cadrul căreia vor fi plantaţi arbori, arbuşti şi flori, atât de către persoane în etate, cât şi de copii,

  1. Stabilirea şi acordarea ajutoarelor sociale/perioada rece a anului.

 

Ziua Mondială a oamenilor în etate nu trebuie sa fie doar un act de celebrare, doar un omagiu adus celor ajunşi în această etapă a vieţii, cînd sufletul se hrăneşte numai cu amintiri, ci şi un prilej de reflecţie asupra condiţiei  pensionarilor, un prilej de a face mai bine cunoscute problemele reale, multe, foarte grele, pe care le au de rezolvat oamenii vîrstnici din toata ţara.

 

Dragii noştri, cu multă recunoştinţă şi gratitudine, Vă  urăm sănătate, împlinire sufletească, să aveţi parte de o bătrîneţe fără tristeţe, iar grija celor din jur să vă bucure mereu sufletul.

Masa rotundă a culminat cu un concert prezentat de către elevii Liceului Teoretic  “ Gheorghe Biruitorul “ din or.Ocnița , iar persoanele în etate invitate au primit cite un colet cu produse alimentare.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES

About rciumac