ANUNŢ PRIVIND INIŢIEREA ELABORĂRII PROIECTELOR DE DECIZII ALE CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

ANUNŢ PRIVIND INIŢIEREA ELABORĂRII PROIECTELOR DE DECIZII ALE CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, aparatul președintelui raionului Ocnița anunță inițierea elaborării proiectelor de decizie pentru ședința Consiliului raional din 05 iunie 2020 cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Cu privire la examinarea rezultatelor auditului rapoartelor financiare încheiate la 31.12.2018

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

  1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului Președintelui raionului.

Raportor: A. Galușca – secretarul Consiliului raional

  1. Cu privire la modificarea Deciziei 4/4 din 22.11.2016 „Cu privire la aprobarea organigramei, structurii şi statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional”.

Raportor: Iu. Rusu – șef DASPF

4.Cu privire la comercializarea unor unități de transport din subdiviziunile Consiliului raional.

Raportor: Iu. Rusu – șef DASPF

E.Adamciuc- șef interimar secție secția cultură

Proiectele deciziei se elaborează cu scopul  asigurării bunei desfășurări  a activității APL în teritoriul administrat.

Astfel, solicităm participarea activă a tuturor părților interesate,  prin prezentarea propunerilor în vederea elaborării proiectului de decizie.

Propunerile pot fi prezentate pînă la data de 22 mai 2020  ora 9:00 la persoana responsabilă dna Angela Slivca-Cobălaș, serviciul relații cu publicul, biiroul 306, telefon 027122543, inclusiv, prin poșta electronică, la adresa: aparat@ocnita.md

 

About rciumac