Atelier Regional

Atelier Regional

organizat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova la Ocniţa

 

Atelierul de lucru „Cooperarea intersectorială privind protecția copilului victimă: bune practici și provocări”, organizat de către Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova şi, realizat de către fundaţia elveţiană Terre des hommes Moldova,  s-a desfăşurat, recent, la Ocniţa.   Evenimentul s-a axat pe identificarea bunelor practici, a provocărilor și a propunerilor de îmbunătățire a cooperării intersectoriale în raioanele Briceni şi Ocniţa. În plină desfăşurare a Atelierului, cu un cuvînt de salut şi urări de bine, a venit d-na Stela GRIGORAŞ, Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei care, era într-o vizită de lucru în raionul Ocniţa. Succint, în prezenţa doamnei Ministru, au fost discutate şi unele probleme, iar răspunsurile d-nei Grigoraş au inspirat încrederea celor prezenţi.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES

About rciumac