AUDIERI PUBLICE A PROIECTELOR DE DECIZII

 

AVIZ

PRIVIND DESFĂȘURAREA

ŞEDINŢEI DE AUDIERI PUBLICE

 A PROIECTELOR DE DECIZII       

PENTRU ȘEDINȚA CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

DIN 28  MARTIE 2019

 

Aparatul președintelui  anunţă publicul interesat despre organizarea ședinței de examinare a proiectelor de decizii pentru ședința Consiliului raional din 28 martie 2019, care va avea loc vineri, 15 martie 2019, ora 9.00,  în biroul 301 a Consiliului raional, la adresa:or.Ocnița, str.Independenței,51 et. 3.

   Setul de materiale referitor la ordinea de zi și proiectele de decizii este disponibil pe pagina web oficială a Consiliului raional Ocnița: www.ocnita.md

           Propuneri referitoare la proiectele de decizii supuse audierilor publice le puteți expedia până la data de 14 martie 2019, la adresa de email:aparat@ocnita.md

Cetăţenii  interesaţi sunt aşteptaţi cu propuneri şi sugestii cu privire la proiectele de decizii.

 

AGENDA DEZBATERILOR PUBLICE

 

 1. Cuvînt introductiv

        Alexei Galușca, secretarul Consiliului raional

 

 1. Prezentarea proiectelor de decizii

        Autorii și raportorii proiectelor de decizii

 

 1. Dezbateri pe marginea proiectelor prezentate

 (Participanţii la eveniment)

 

 1. Concluzii şi încheiere

        Alexei Galușca, secretarul Consiliului raional

 

Ordinea de zi

a Ședinței Consiliului raional

din 28 martie 2019

 1. Cu privire la examinarea şi aprobarea raportului privind executarea bugetului pe anul 2018

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 2019

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la repartizarea profitului anului 2018 al Î.M. „Centrul stomatologic raional Ocniţa”

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.

Raportor: A. Cebotari – șef Secție Administrația Publică Locală

 1. Cu privire la organizarea și desfășurarea bilunarului de salubrizare și înverzire a teritoriului administrat.

Raportor: V. Goștinari – șef Secție Inspecția Ecologică Ocnița

 1. Cu privire la casarea bunurilor raportate la mijloace fixe la gimnaziul Bîrnova.

Raportor: I. Zaharco, șef Direcția Învățământ

 1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor.

Raportor: I. Zaharco, șef Direcția Învățământ

 1. Cu privire la luarea în proprietate publică a UTA de nivelul II Ocnița a unui mijloc de transport.

Raportor: I. Zaharco, șef Direcția Învățământ

 1. Cu privire la trecerea din administrarea IMSP „Spitalul Raional Ocnița” a sondei arteziene în administrarea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei.

Raportor: Iu. Rusu – șef Direcție Asistență Socială și Protecția Familiei

 1. Cu privire la acordarea îndemnizației unice familiei Mutelica.

Raportor: A. Galușca- secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la ridicarea mandatului de consilier a dlui Muzîcant Anatolie și a dnei Bucarciuc Tatiana.

Raportor: A. Galușca- secretarul Consiliului raional

 1. Сu privire la modificarea Deciziei nr.4/4 din 22.11.2016 „Cu privire la aprobarea organigramei, structurii şi statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional”.

Raportor: T. Morari – contabil-șef Aparatul președintelui

 1. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor a.n.2001-1992 şi încorporarea în serviciul militar în termen şi cu termen redusîn  primăvara anului 2019”.

Raportor: O. Bobrov — șef secție administrativ-militară Ocnița,

locotenent- colonel

 1. Cu privire la rezultatul inspectării financiare de către Direcţia Teritorială Inspectare Financiară Edineţ la Secția Cultură a Consiliului raional

Raportor: V. Cozmic – auditor intern, Aparatul președintelui raionului


 

About rciumac