Cîștigătorii concursului  pentru ocuparea funcției publice

Consiliul raional Ocniţa

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaților

care au promovat concursul  pentru ocuparea funcției publice

   de conducere șef direcție al Direcției economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru 

 

d/o

 

Numele, prenumele

Nota finală obținută la concurs  

Comentarii

 

1.

 

  Carabeț Adelina

 

 

 

9,94   

 

Se consideră învingător al concursului

Consiliul raional Ocniţa 

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaților

care au promovat concursul  pentru ocuparea funcției publice

   de specialist superior  în Secția administrație publică din Aparatul președintelui raionului

 

d/o

 

Numele, prenumele

Nota finală obținută la concurs  

Comentarii

 

1.

 

   Bagrii Nicolae 

 

 

 

  9,09    

 

Se consideră învingător al concursului

About rciumac