Concurs pentru ocuparea funcţiei publice  de şef direcţie Direcţia economie, agricultură, turism, relaţii funciare şi cadastru

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA

anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiei publice  de şef direcţie Direcţia economie, agricultură, turism, relaţii funciare şi cadastru

Scopul general al funcţiei:

Organizarea, monitorizarea şi realizarea concepţiei unice de dezvoltare a mediului de afaceri, agriculturii competitive, a turismului, a relaţiilor funciare şi cadastru pe întreg teritoriu, indifirent de forma organizaţională-juridică, tipul de proprietate asupra pămîntului şi hotarele admenistrativ-teritoriale

Sarcinile de bază:

Aviz șef direcție DEATRFC

About rciumac