Concurs pentru ocuparea funcţiei publice   de specialist principal în  Serviciul  construcții, gospodării comunale și drumuri din cadrul Aparatului președintelui raionului

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA

anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiei publice  

de specialist principal în  Serviciul  construcții, gospodării comunale și drumuri din cadrul Aparatului președintelui raionului

Aviz sp. princip. constr. SCGCD

Scopul general al funcţiei: Promovarea şi asigurarea implimentării politicii Statului ce ţine sectorul de construcţie.

Sarcinile de bază:

1Elaborarea strategiilor şi programelor ce ţin de activitate în domeniul construcţiilor cu înaintarea propunerilor asupra proiectelor ce ţin de domeniul construcţiilor.

2.Participarea la examinarea şi analiza stării economico – financiară a întreprinderilor ce ţin de activitatea serviciului.

3.Asigurarea eficientă a soluţionării problemelor din domeniul construcţiilor şi efectuarea controlului devizelor de cheltuieli şi a lucrărilor finisate.

4.Monitorizarea procesului investiţional, contribuirea la elaborarea programelor investiţionale privind atragerea investiţiilor locale şi străine pe teritoriul raionului în domeniul construcţii.

5.Elaborarea propunerilor întru înbunătăţirea  activităţii întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi a cetăţenilor ce ţin de domeniul construcţiilor şi examinarea adresărilor.

About rciumac