Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor naționale Ziua Independenței Republicii Moldova și ”Limba Noastră”

Mesaj de felicitare

 cu ocazia sărbătorilor naționale Ziua Independenței Republicii Moldova și ”Limba Noastră”

9presedinte

Stimaţi ocnițenii,

Moldova întreagă sărbătoreşte, pe data de 27 august, Ziua Independenţei Republicii Moldova, iar  pe 31 august Sărbătoarea Națională “Limba Noastră”.
Cu prilejul acestor două importante şi simbolice sărbători pentru ţara noastră, adresez tuturor sincere felicitări şi urări de bine.

Ziua de 27 august va rămîne pentru totdeauna înscrisă cu litere de aur în paginile de cronică a edificării statului nostru. Vă urez succese în activitatea zilnică, iar patriotismul şi dragostea faţă de ţară să devină impulsul fiecărei acţiuni desfăşurate întru  prosperare. Vă doresc multă sănătate şi bunăstare, pace şi cer senin, bucurii şi fericire.

La mulţi ani, Moldova!

 

Președinte al raionului                                            Vasile Romaniuc

 

Уважаемые окничане!

Независимость Республики Молдова дала повод посвятить себя нашей собственной судьбе, выстроить вектор развития этой страны в условия свободы и демократии. День Независимости – это лучший повод для того, чтобы вспомнить о ценностях, объединяющих нас, молдаван, как граждан этой страны: любви к стране, наших традициях и уважении к нашей идентичности, свободе и достоинстве гражданина, вере в победу демократии, желании идти путем прогресса к прекрасному будущему, которого мы определенно заслуживаем. Мы верим в эти ценности, но в полной мере осознаем что, только уважая их, мы станем жить благополучнее. По случаю национальных праздников, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благосостояния, настойчивости и новых достижений в труде, на службе общества и во благо нашей страны!

Председатель района                                               Василе Романюк

About rciumac