Răspândirea epidemiei virusului COVID-19.

PROCES-VERBAL nr.2

al  Comisiei teritoriale extraordinare de sănătate publică Ocnița

din 11 martie 2020

pdfproces_verbal

 

Prezenți

 • Galina Zalevscaia – vicepreşedinte al raionului, preşedinte al Comisiei;
 • Diana Burlac, medic epidemiolog, suibdiviziunea teritorială Ocnița a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Centrul de Sănătate Publică  Edineț,
 • Antonina Cebotari, şef secţie administrație publică, secretarul comisiei;
 • Sergiu Grosu, șef al Sectorului Poliție de Frontieră a DRNord IGP, comisar principal;
 • Oleg Chilaru, șef al Inspectoratului raional de Poliţie Ocniţa, comisar-șef;
 • Angela Drotieva, șef adjunct al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei;
 • Alla Toncoglaz , șef adjunct al Direcției Învățămînt;
 • Constantin Gudima, şef al Direcţiei Finanţe;
 • Damian Guțu, director interimar al IMPS Spitalul Raional Ocniţa;
 • Tudor Dutca, șef al IMPS CMF Ocniţa,
 • Veaceslav Casian, șef al IMPS CS Otaci;
 • Elena Guțu, șef al IMPS CS Frunze
 • Fiodor Cucer, reprezentantul Cancelariei de Stat în raionul Ocnița

 

ORDINEA DE ZI

1.Cu privre la evoluția situației epidemiologice în țară și măsurile întreprinse de autorități  pentru a preveni răspândirea epidemiei virusului COVID-19. 

Raportor: Diana Burlac, medic epidemiolog, suibdiviziunea teritorială  Ocnița a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Centrul de Sănătate Publică  Edineț,

2.Despre situația epidemiologică în raionul Ocnița.

Raportori: șefii IMPS din teritoriul administrat

 

S-A EXAMINAT

 

1.Despre situația epidemiologică în țară și măsurile întreprinse de autorități pentru a preveni răspîndirea epidemiei virusului COVID-19. 

Dna Diana Burlac, medic epidemiolog, suibdiviziunea teritorială  Ocnița a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Centrul de Sănătate Publică  Edineț a informat despre cazurile confirmate de infecție cu coronavirus  din țară și despre acțiunile întreprinse de ministerul de resort.

Au mai vorbit despre situația din teritoriul administrat și starea instituțiilor medicale:

 • Damian Guțu, director interimar al IMPS Spitalul Raional Ocniţa;
 • Veaceslav Casian, șef al IMPS CS Otaci;
 • Elena Guțu, șef al IMPS CS Frunze
 • Sergiu Grosu, șef al Sectorului Poliție de Frontieră a DRNord IGP, comisar principal;
 • Oleg Chilaru, șef al Inspectoratului raional de Poliţie Ocniţa, comisar-șef;
 • Angela Drotieva, șef adjunct al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei;
 • Alla Toncoglaz , șef adjunct al Direcției Învățămînt

 

S-A DECIS:

 

 1. Se ia act de nota informativă privind situația epidemiologică în țară și în teritoriul administrat  la infecțiile cu Coronavirus de tip nou Covid 19.

Toate autoritățile   din teritoriul administrat  vor  acționa conform codului portocaliu de alertă  la nivel național și tuturor algoritmilor și  actelor normative care reglementează asemenea situații.

 1. În temeiul Hotărîrii nr.6 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldoba, luate în cadrul ședinței de lucru din 10 martie 2020 și a ordinului nr.292 a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Republicii Moldova, în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății copiilor se suspendă procesul educațional în instituțiile de toate formele din teritoriul administrat în perioada 11-23 marie 2020 (Responsabil: Direcția Învățămînt).
 2. Se va realiza în continuare evaluarea riscului pentru sănătatea publică prin infecția cu Covid 19, reieșind din situația epidemiologică din țară (Responsabil: IMPS SR Ocnița, IMPS CS Ocnița, IMPS CS Frunze, IMPS CS Otaci, DASPF);
 3. Se recomandă autorităților APL de nivelul I și II să informeze populația privind: situația epidemiologică la infecțiile nominalizate, oportunitatea manifestării responsabilității și conformării recomandărilor autorităților specializate. (Responsabil: autoritățile APL I și II).
 4. Centrul de Sănătate Publică Edineț Subdiviziunea Ocnița va asigura:
 • Monitorizarea continuă a situației epidemiologice în teritoriul admininistrat privind infecția cu Coronavirusiul de tip nou cu evaluarea riscurilor pentru sănătatea publică și informarea operativă a autorităților relevante;
 • Actualizarea planului instituțional și teritorial de pregătire și răspuns la situații excepționale și urgente de sănătate publică cu includerea măsurilor de prevenire și control a infecției cu Coronavirusul de tip nou, cu informarea instituțiilor medicale ierarhic superioare și autorizărilor vizate;
 • Informarea urgentâ în cazul depistării persoanelor suspecte/bolnave cu Coronavirusul de tip nou COVID-19 a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și organizarea măsurilor de sănătate publică la locul depistării;
 • Informarea contunuă a populației privind situația epidemiologică la infecția cu Coronavirusul de tip nou și măsurile de prevenire a acestei infecții;

6.Instituțiile  medico-sanitare publice și private din raion:

 • Vor spori vigilența lucrătorilor medicali pentru depistarea precoce a posibililor bolnavi;
 • Vor instrui lucrătorii medicali pentru reactualizarea cunoștințelor în domeniul manifestărilor clinice, diagnosticului și măsurilor de limitare și control al infecției în conformitate cu Ghidul de supraveghere și diagnosticare a  ILI/ARI/SARI și MERS-CoV, 2015;
 • Vor supraveghea continuu și vor suspecta cazurile de infecție cu Coronavirusul de tip nou în baza definițiilor de caz pentru supraveghere (ordinul MSMPS nr.188 din 26.02.2020 ”Cu privire la realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de răspândire a cazurilor de infecție cu Coronavirus de tip nou” și ordinal nr.213 din 02.03.2020 „Cu privire la măsurile de prevenire și control al infecției COVID 19);
 • Vor efectua notificarea nominală privind persoana suspectă/bolnavă cu completarea ”Fișei de declarație urgentă de depistare a bolilor infecțioase, intoxicațiilor și toxinfecțiilor alimentare și profesionale acute, reacții adverse la administrarea preparatelor imunobiologice” (formular nr.058/e) cu informarea Centrului de Sănătate publică Edineț Subdiviziunea Ocnița;
 • Vor evalua și suplini stocurile de echipament de protecție individuală, medicamente și preparate biodistructive;
 • Vor actualize Planul de pregătire și răspuns a sectorului sănătății la urgențele de sănătate  publică și situații excepționale în contextul evoluției situației;
 • Vor reactualiza Planul de acțiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional în Republica Moldova, aprobat prin HG nr.475 din 26.03 2008;

7.Biroul vamal, Direcția Regională a Inspectoratului de poliție de Frontieră vor asigura în limita competenței:

 • Sporirea vigilenței lucrătorilor din punctele de trecere a frontierei de stat pentru depistarea precoce a posibililor bolnavi;
 • Instruirea angajaților, inclusiv din punctele de trecere a frontierei privind manifestările clinice și măsurile de izolare a persoanei suspecte/bolnave, regulile de utilizare a echipamentului personal de protecție;
 • Identificarea persoanelor suspecte/bolnave la infecția Coronavirus de tip nou, ce călătoresc prin punctul de trecere a frontierei, cu izolarea acesteia și informarea CSP Edineț Subdiviziunea Ocnița și Serviciul unic de acordare a asistenței medicale urgente 112;:
 • Operaționalizarea planului de intervenție în urgențe de sănătate publică în punctele de trecere a frontierei;
 • Evaluarea și suplinirea stocurilor de echipament de protecție individual, preparate biodistructive;
 • Informarea călătorilor despre măsurile de prevenire a infecției cu Coronavirus de tip nou;

8.În teritoriul administrat se vor stopa evenimentele în masă  pentru a evita riscurile  (Responsabil:autoritățile APL I și II).

 1. Se va sista activitatea piețelor neautorizate din teritoriul administrat întru prevenirea răspândirii factorului de risc (Responsabil autoritățile APL I, factorii de decizie cu competențe legale).

10.Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în sarcina președintelui comisiei dnei Galina Zalevscaia.

 

 

Președinte al comisiei                                                                          Galina Zalevscaia

 

Secretar al comisiei                                                       Antonina Cebotari                                                                                                                             

About rciumac