“Ziua Poliției Naționale”

Mesajul de felicitare al Preşedintelui raionului
cu prilejul sărbătorii profesionale – “Ziua Poliției Naționale”

Stimați angajaţi și veterani ai Inspectoratului de Poliție Ocnța!

Sărbătoarea dumneavoastră profesională – Ziua Poliţiei Naţionale, pe care o marcaţi pe 18 decembrie, îmi oferă prilejul de a vă adresa felicitări călduroase, urări de sănătate şi succes în serviciul pe care îl oferiţi raionului.
Liniştea publică, siguranţa cetăţenilor, precum şi asigurarea unui climat de securitate a persoanelor şi bunurilor, reprezintă obiectivele prioritare ale Inspectoratului de Poliţie. Apreciem patriotismul, bărbăţia şi omenia – caracteristici principale de care dați dovadă în munca de zi cu zi.
Vă mulţumim pentru devotamentul şi înaltul profesionalism manifestat în asigurarea cu succes a principalei sarcini – paza şi liniştea locuitorilor. Urez tuturor angajaţilor şi veteranilor, precum și familiilor dumneavoastră, multă sănătate, fericire şi împliniri personale şi profesionale.
Vă doresc să obţineţi succese deosebite în importanta activitate pe care o desfăşuraţi. Să aveţi parte de multă putere de muncă, pentru a răspunde cu promptitudine şi maximă eficienţă în orice situaţii.

Cu respect,
Vasile Romaniuc, preşedintele raionului Ocniţa

Уважаемые сотрудники полиции!

От всего сердца поздравляем всех сотрудников полиции, ветеранов службы и членов ваших семей с профессиональным праздником — Днем полиции!
Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности и устойчивого развития нашего любимого района, гарантия безопасности, здоровья и покоя жителей. На страже чести, достоинства и безопасности граждан проявляются ваши лучшие качества – сила и доброта, мужество и самопожертвование.
Именно вы вносите неоценимый вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности. Мы знаем какая ответственность сегодня возложена на органы внутренних дел. Искренне благодарим вас за честную службу, за верность выбранной профессии, за преданное служение закону и защите безопасности.
От всей души желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, спокойной службы, счастья и успехов в служении Отечеству!

С уважением ,
председатель района, Василе Романюк

ziua_politiei

About rciumac