Copilărie fără violenţă

Copilărie fără violenţă

În cadrul Campaniei ,, 16 zile de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen,, la data de 09 decembrie în incinta Consiliului raional s-a desfăşurat şedinţa ordinară comună a Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi a Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copilului.
Au fost invitaţi şefi de direcţii, primari şi asistenţii sociali comunitari, şefi de post. La şedinţă au participat : secretarul Consiliului Naţional Protecţia Drepturilor Copilului d. Svetlana Mirca, Victoria Cebotari, deasemenea d. Lorina Ghiţu şi Veronica Donciu, manageri a programelor CCF M .
La ordinea de zi a fost pusă în discuţie o problemă deosebit de însemnată: Impactul violenţei asupra copilului atît victimă a violenţei cît şi martor. Informaţie privind situaţia din raion referitor la cazurile de violenţă în rîndurile minorilor , cazurilor de agresiune asupra copiilor.
Raportor: Aliona Dragomereţcaia, șef adjunct al Secției securitate publică , Inspectoratul de Poliție Ocnița, coraportor: Olga Socican, inspector Biroul Siguranță Copii , IP Ocnița. Au fost prezentate cazuri concrete și de asemenea dezvăluit impactul pe care o are violența domestică asupra vieții și sănătății copiilor, vătămările directe ce rezultă din acțiunile violente.
Atît în discurs cît și în dezbateri au fost analizate cazuri concrete ale violenței asupra copiilor ce au loc în societate, în familie cît și violența între copii. Cu emoții și durere în suflet examinîd situația precară a copiilor aflați în dificultate au vorbit primarii d. Iurie Seinic, Gîrbova, Ruslan Goreacii , Clocușna, viceprimarul Victor Artamaniuc, or. Ocnița și alții.
Cu o informație amplă și o analiză reală exprimînd vocea copiilor asupra respectării drepturilor în spiritul principiilor şi mesajelor Convenţiei ONU cu privire la dreptul copilului împotriva violenței a vorbit Carmen Dichii, membrul Consiliului, reprezentant al Secretariatului raional al tinerilor, elevă cl.12, liceul ,,Mihai Sadoveanu,, Ocnița.

CRPDC
Propuneri concrete au fost expuse din partea președintelui CRPDC, d.Andrei Țopa, șefului DASPF d. Iurie Rusu, a DÎ, d. Ion Zaharco, de către membrii CRPDC, CCAD.
Au fost ascultate opiniile membrilor CRPDC şi a invitaţilor în viziunea îmbunătățirii situației copiilor aflați în dificultate și a prevenirii cazurilor de agresiune asupra copiilor.( Iulia Flocea, Steliana Ţurţurica, Angela Rusu, Aliona Nosatîi, Maria Rusu, Ecaterina Sturzinscaia)
Cu raportul referitor la Rezultatele reintegrării copiilor de la școala auxiliară Grinăuți-Moldova în familiile biologice/extinse și plasați în APP au vorbit d. Lorina Ghițu, manager programe CCF Moldova și Veronica Donciu. În continuare acești copii rămîn în vizorul autorităților tutelare locale și teritorială.
În urma discuțiilor îndelungate ș-a primit o decizie, linia principală fiind adresată Consiliile locale pentru protecţia drepturilor copilului, Comisiilor multidisciplinare, care împreună cu factorii de decizie din teritoriu vor atrage permanent atenţia cuvenită copiilor aflaţi în dificultate, din familii social –vulnerabile şi celor rămaşi fără supravegherea părinţilor, copiilor din grupa ,,Risc’’, desfăşurînd diverse activităţi conform unor planuri de acţiuni coordonate, care le vor dezvolta beneficiarelor abilităţi de analiză şi depăşire a situaţiilor de risc , de comunicare eficientă şi soluţionare echitabilă a conflictelor interpersonale.

About rciumac