Concurs pentru suplinirea funcției de director al  Școlii de Arte “Teodor Negară” or. Ocniţa

Secția Cultură Ocniţa

ANUNȚĂ

 

concurs pentru suplinirea funcției de director al  Școlii de Arte “Teodor Negară” or. Ocniţa

 • La concurs pot candida cetăţeni ai RM care întrunesc următoarele criterii:
 • Deține cetățenia Republicii Moldova
 • Are studii superioare universitare/profil artă
 • Deține grad didactic unu sau superior la una din disciplinele de profil
 • Are vechime pedagogică de cel puțin 5 ani
 • Nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensia pentru limita de vîrstă
 • Posedă limba de stat
 • Este aptă din punct de vedere medical/ fizic și neoropsihic pentru exercitarea funcției
 • Nu are antecedente penale

 

Candidații pentru ocuparea funcției de director al Școlii de Arte “Teodor Negară” prezintă comisiei de concurs, în termen de 30 zile din ziua publicării anunțului Dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 

 • Cererea de înscriere în concurs
 • Copia actului de identitate
 • Copiile legalizate ale actelor de studii
 • Copiile legalizate ale actelor ce confirmă gradul didactic
 • Curriculum Vitae
 • Certificat medical
 • Cazier judiciar
 • Merite în domeniul învățămîntului artistic
 • Proiectul planului de dezvoltare în viitoarea funcție pentru 5 ani.

Data limită de depunere a dosarelor este  17 septembrie  2020.

Adresa: or.Ocniţa, str.Independenţii 49, Secţia Cultură Ocniţa, biroul 203, e-mail: sc_ocnitsa@mail.ru

Pentru informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului persoanele interesate pot apela la numărul de telefon  0 (271) 2 14 29; 0 674 96 708

 

Bibliografia concursului:

 

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea Culturii nr. 413 din 27.05.1999;
 • Codul Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014;
 • Lege privind accesul la informaţie, nr.982-XIV din 11.05.2000;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003;
 • Lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 270 din 23.11.2018;
 • Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului, din 20.11.1989;
 • Regulament de atestare a cadrelor didactice din învăţământul general, professional tehnic şi din cadrul de asistenţă psihopedagogică, nr. 63 din 23.01.2018;
 • Regulamentul Şcolilor de Muzică, Arte şi Arte Plastice (Instituţii de Învăţământ Artistic Extraşcolar); nr.196 din 23.08.2011.
 • Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobat prin ordinal ME nr.77 din 20.02 2015.

 

 

About rciumac