PROTECȚIA   DRETURILOR  COPILULUI   ÎN  CENTRUl   ATENȚIEI !

      Recent , la  27 ianuarie 2020  ș-a  desfășurat  ședința  ordinară  a Consiliul   raional  pentru   protecția  drepturilor  copilului .  Mai  întîi  au  fost  aduse la  cunoștință   modificările   în Componența  CRPDC. Președinte  , prin  Decizia  Consiliului raional  nr.6/20  din  24.12.2019            a  fost  aprobată  d-na  Galina  Zalevscaia,  vicepreședintele  raionului  Ocnița, dnul Ion  ...

Citeste mai departe

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de șef secție Secția cultură al Consiliului raional

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de șef secție Secția cultură al Consiliului raional    Scopul general al funcţiei:        Organizarea eficientă și asigurarea legalității activității domeniului cultură în raion. Sarcinile de bază: Realizarea politicii statului în domeniul culturii pe teritoriul raionului. Asigurarea elaborării și realizării programelor ...

Citeste mai departe

«ДЕНЬ ПРИМАРЯ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ Аппарат председателя района информирует, что согласно Плану работы Районного Совета Окница на 2020-2021 год, ежемесячно в районе будет проводиться «ДЕНЬ ПРИМАРЯ». В рамках данного мероприятия граждане будут приняты на аудиенцию  начальниками отделов и управлений, подведомственных Районному Совету, а также состоятся встречи с руководителями бюджетных организаций села или города,  на ...

Citeste mai departe

”ZIUA PRIMARULUI”

AVIZ Aparatul președintelui raionului Vă informează, că conform  Planului de activitate a Consiliulu raional Ocnița pentru anul 2020-2021, lunar se organizează și se desfășoară în teritoriul administrat ”ZIUA PRIMARULUI”. În cadrul evenimentului cetățenii vor fi audiați de către șefii secțiilor și direcțiilor subordonate Consiliului raional, vor avea loc întruniri cu ...

Citeste mai departe

Ziua profesională a Procuraturii

CONSILIUL RAIONAL OCNIȚA                                                           Cu ocazia Zilei profesionale a Procuraturii, în numele Consiliului raional Ocnița şi al meu personal, adresăm lucrătorilor Procuraturii raionale Ocnița sincere felicitări și urări de bine. Ne exprimam tot respectul si gratitudinea pentru munca pe care o depuneţi in vederea apărarii intereselor societăţii, ordinii ...

Citeste mai departe

Adunarea generală a angajaților din Sistemul de Asistență Socială și Protecția Familiei a raionului Ocnița

Ordinea de zi: 1.Raportul anual 2019 a activității angajaților din Sistemul de Asistență Socială 2.Aprobarea Rezoluției a Raportului anual 2019.   Participă: 1.Specialiștii din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei 2.Șefii de serviciu din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei 3.Asistenții Sociali Comunitari 4.Lucrătorii sociali 5.Reprezentanții de la ...

Citeste mai departe

Secvențe foto de la încheierea Festivalului de datini și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou la Ocnița

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Raional Ocnița, desfășurat de secția Cultură, în colaborare cu administrațiile publice locale din raion.  Potrivit conducerii raionului, astfel de sărbători se organizează cu scopul de a fi promovate frumoasele tradiții și obiceiuri, specifice neamului nostru. Astfel, oamenii simt și trăiesc cu adevărat spiritul luminii și magia sărbătorilor ...

Citeste mai departe

Minifotbal  pe noul teren artificial din orașul Frunză

Un turneu consacrat sărbătorilor de iarnă, recent, s-a desfășurat în orașul Frunză, pe noul teren artificial de minifotbal. Au participat 6 echipe, câte două din orașul Ocnița, orașul Otaci și Frunză. Conform tragerilor la sorți, echipele au fost împărțite în 2 grupe câte 3, unde s-a jucat după sistemul circular, ...

Citeste mai departe