Ședinţa ordinară a asistenţilor sociali comunitari

La  începutul lunii  aprilie  2016,  în  sala   de  sedinţe  a  Cosiliului  raional  s-a  desfăsurat   şedinţa   ordinară  a  asistenţilor   sociali   comunitari.  Ordinea de zi a cuprins 7 întrebări:   1 . Cu  privire  la  corectitudinea  procesări  cererilor  de  ajutor  social   în  SIAAS. Raportor :  Andriana  Zaharco —  Șef  SASC. Cu privire ...

Citeste mai departe

Конкурс мини-грантов для территориальных общин Республики Молдова

Конкурс мини-грантов для территориальных общин Республики Молдова   Международная общественная организация «Региональный центр трансграничного сотрудничества Еврорегион «Днестр» объявляет первый конкурс мини-грантов для территориальных общин районов Дондушень, Дубоссары, Окница, Резина, Сорока, Флорешть, Шолданешть Республики Молдова.   Цель конкурса: способствовать решению конкретных проблем школ, местных сельских, городских и районных общин на территории семи ...

Citeste mai departe

Районный Фестиваль патриотической песни «Вера, Надежда, Любовь – Виктория»

Районный Фестиваль патриотической песни «Вера, Надежда, Любовь – Виктория»   Районный Фестиваль патриотической песни «Вера, Надежда, Любовь – Виктория», в Окнице проводился 10 апреля, в зале Школы Искусств «Т. Негарэ». Фестиваль был посвящен 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Цель Фестиваля «Вера, Надежда, Любовь – Виктория» — дань уважения, любви и благодарности ...

Citeste mai departe

Stela GRIGORAŞ, MINISTRUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI.

AVIZ În cadrul întîlnirilor membrilor Guvernului Republicii Moldova şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii, preconizate pentru data de 19 APRILIE 2016, în raionul Ocniţa se va afla în vizită de lucru Dna Stela GRIGORAŞ, MINISTRUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI. Telefon pentru informaţii:     027122543

Citeste mai departe

Declaratia privind buna guvernare

    Direcţia finanţe a Consiliului raional Ocniţa, în temeiul art. 16, alin. (1) din Legea nr. 229 din 23.09.2010  privind controlul financiar public intern, a emis şi publică declaraţia privind buna Guvernare.        

Citeste mai departe

Stimați salvatori și pompieri ai raionului Ocnița!

Astăzi, 5 apri­lie 2016, Ser­vi­ciul Pro­tec­ției Civile și Situ­a­ți­i­lor Excep­țio­nale  mar­chează  « Ziua Sal­va­to­ru­lui » din Repu­blica Mol­dova. Stimați salvatori și pompieri ai raionului Ocnița!        Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al raionului contribuie 24 de ore din 24 la asigurarea securităţii cetăţenilor. Activitatea  Dumneavoastră este una nobilă, ...

Citeste mai departe

Multstimați Contabili ai raionului Ocnița!

Multstimați Contabili ai raionului Ocnița! În această zi, Ziua Profesională a Contabilului – 4 aprilie, primiți urări de viață lungă cu sănătate, respect și gratitudine, putere și încredere pentru continuarea prestațiilor pe care le acordați cu dăruire, corectitudine și tact. La Mulți Ani! Cu respect, Vasile ROMANIUC – președinte  al ...

Citeste mai departe

Seminarul lucrătorilor din domeniul Culturii

  La 01 aprilie, în sala Şcolii de Arte „T. Negară”, or. Ocniţa, s-a organizat seminarul lucrătorilor din domeniul Culturiii. Cu un mesaj de salut şi cuvinte de mulţumire şi încurajare pentru toţi cei prezenţi în sală, s-a adresat d-na Ludmila BELONOŞCA, şefa serviciului Cultură a CR Ocniţa. Iar cele ...

Citeste mai departe