Stela GRIGORAŞ, MINISTRUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI.

AVIZ În cadrul întîlnirilor membrilor Guvernului Republicii Moldova şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii, preconizate pentru data de 19 APRILIE 2016, în raionul Ocniţa se va afla în vizită de lucru Dna Stela GRIGORAŞ, MINISTRUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI. Telefon pentru informaţii:     027122543

Citeste mai departe

Declaratia privind buna guvernare

    Direcţia finanţe a Consiliului raional Ocniţa, în temeiul art. 16, alin. (1) din Legea nr. 229 din 23.09.2010  privind controlul financiar public intern, a emis şi publică declaraţia privind buna Guvernare.        

Citeste mai departe

Stimați salvatori și pompieri ai raionului Ocnița!

Astăzi, 5 apri­lie 2016, Ser­vi­ciul Pro­tec­ției Civile și Situ­a­ți­i­lor Excep­țio­nale  mar­chează  « Ziua Sal­va­to­ru­lui » din Repu­blica Mol­dova. Stimați salvatori și pompieri ai raionului Ocnița!        Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al raionului contribuie 24 de ore din 24 la asigurarea securităţii cetăţenilor. Activitatea  Dumneavoastră este una nobilă, ...

Citeste mai departe

Multstimați Contabili ai raionului Ocnița!

Multstimați Contabili ai raionului Ocnița! În această zi, Ziua Profesională a Contabilului – 4 aprilie, primiți urări de viață lungă cu sănătate, respect și gratitudine, putere și încredere pentru continuarea prestațiilor pe care le acordați cu dăruire, corectitudine și tact. La Mulți Ani! Cu respect, Vasile ROMANIUC – președinte  al ...

Citeste mai departe

Seminarul lucrătorilor din domeniul Culturii

  La 01 aprilie, în sala Şcolii de Arte „T. Negară”, or. Ocniţa, s-a organizat seminarul lucrătorilor din domeniul Culturiii. Cu un mesaj de salut şi cuvinte de mulţumire şi încurajare pentru toţi cei prezenţi în sală, s-a adresat d-na Ludmila BELONOŞCA, şefa serviciului Cultură a CR Ocniţa. Iar cele ...

Citeste mai departe

CNA a organizat seminar de instruire la Ocniţa

CNA a organizat seminar de instruire la Ocniţa   La data de 29 martie 2016, în or. Ocniţa, incinta Şcolii de Arte „Teodor Negară”, s-a desfăşurat un seminar de instruire cu participarea primarilor din r-l Ocniţa, organizat de către Centrul Naţional Anticorupţie, în colaborare cu Administraţia Publică Locală. Ca instructori ...

Citeste mai departe