Уважаемые работники и ветераны библиотечной системы района!

Уважаемые работники и ветераны библиотечной системы района! Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником! Этот день символизирует признание обществом и государством высокой роли библиотек как центров сохранения, приумножения бесценного культурного и научного наследия, он учрежден и как дань уважения к труду людей, которые там работают. Библиотеки сегодня – это хранилище ...

Citeste mai departe

„Ziua Bibliotecarului”

  Stimaţi bibliotecari, Sărbătoarea profesională, « Ziua Bibliotecarului», marcată pe 23 aprilie este o oportunitate pentru întreaga societate de a aprecia la justa valoare rolul cărţii ca temelie a culturii, educaţiei, comunicării şi vieţii sociale. Țin să exprim sentimente de gratitudine tuturor lucrătorilor bibliotecilor, evidențiind vechimea, noblețea, rostul și rolul ...

Citeste mai departe

Consiliul Raional Ocniţa a organizat o Zi a curăţeniei

Consiliul Raional Ocniţa a organizat o Zi a curăţeniei   Conducerea raionului Ocniţa a desfăşurat vineri, 22 aprilie curent, o acţiune de salubrizare a teritoriului aferent Consiliului Raional, la care au participat toţi demnitarii şi angajaţii CR. Obiectivul acestei mobilizări este realizarea ecologizării domeniului public. Această nobilă activitate, la Ocniţa, ...

Citeste mai departe

Legea nr.131 privind achiziţiile publice intră în vigoare din 01.05.2016

Recent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ocniţa s-a desfăşurat un seminar pentru contabili, organizat de către  Direcţia Economie şi Direcţia Finanţe a CR Ocniţa, cu privire la aplicarea Legii achiziţiilor publice nr.131 care intră în vigoare din 01.05.2016. În cadrul seminarului, d-l Iurie Cataraga, specialist superior Direcţia Economie a ...

Citeste mai departe

Atelier Regional

Atelier Regional organizat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova la Ocniţa   Atelierul de lucru „Cooperarea intersectorială privind protecția copilului victimă: bune practici și provocări”, organizat de către Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova şi, realizat de către fundaţia elveţiană Terre des ...

Citeste mai departe

Guvernul României a acordat Republicii Moldova un ajutor umanitar

Guvernul României a acordat Republicii Moldova un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în  valoare de 16.690,86 mii lei româneşti (RON). Ajutorul este constituit din zăhar -1.170,185 tone ( primul lot), produse alimentare — 20.000 colete– făină, paste făinoase, mălai, conserve de carne, de pateu şi de legume – şi păcură ...

Citeste mai departe

Ședinţa ordinară a asistenţilor sociali comunitari

La  începutul lunii  aprilie  2016,  în  sala   de  sedinţe  a  Cosiliului  raional  s-a  desfăsurat   şedinţa   ordinară  a  asistenţilor   sociali   comunitari.  Ordinea de zi a cuprins 7 întrebări:   1 . Cu  privire  la  corectitudinea  procesări  cererilor  de  ajutor  social   în  SIAAS. Raportor :  Andriana  Zaharco —  Șef  SASC. Cu privire ...

Citeste mai departe

Конкурс мини-грантов для территориальных общин Республики Молдова

Конкурс мини-грантов для территориальных общин Республики Молдова   Международная общественная организация «Региональный центр трансграничного сотрудничества Еврорегион «Днестр» объявляет первый конкурс мини-грантов для территориальных общин районов Дондушень, Дубоссары, Окница, Резина, Сорока, Флорешть, Шолданешть Республики Молдова.   Цель конкурса: способствовать решению конкретных проблем школ, местных сельских, городских и районных общин на территории семи ...

Citeste mai departe

Районный Фестиваль патриотической песни «Вера, Надежда, Любовь – Виктория»

Районный Фестиваль патриотической песни «Вера, Надежда, Любовь – Виктория»   Районный Фестиваль патриотической песни «Вера, Надежда, Любовь – Виктория», в Окнице проводился 10 апреля, в зале Школы Искусств «Т. Негарэ». Фестиваль был посвящен 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Цель Фестиваля «Вера, Надежда, Любовь – Виктория» — дань уважения, любви и благодарности ...

Citeste mai departe